Дніпропетровська область – лідер серед областей України з капітальних інвестицій

Капітальні інвестиції в Дніпропетровську область за 9 місяців 2019 року зросли на 27,4%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склали $1875,7 млн (11,9% обсягу капітальних інвестицій України).

Джерелами інвестицій є власні кошти підприємств 85% ($1596,2 млн, зростання на 27%), 9% кошти місцевих бюджетів – $167,9 млн, 2,9% кредитні ресурси – $55,2 млн та 2,3% кошти державного бюджету – $42,3 млн.

У структурі напрямів інвестування 63% склали інвестиції у промисловий сектор, з яких в переробну та добувну промисловість вклали $ 592,8 млн і $ 512,5 млн відповідно.

У сектор послуг вклали 31,3% капітальних інвестицій, з яких в обов’язкове соціальне страхування інвестували $ 165,4 млн, операції з нерухомим майном – $150,9 млн, оптову та роздрібну торгівлю – $142,4 млн і транспорт – $72,8 млн.

У сектор АПК інвестували $71,9 млн капітальних інвестицій, що склало 3,8% загальних інвестицій області.

У сектор будівництва вклали $35 млн капітальних інвестицій області та склало 1,9% загальних інвестицій області.

Капітальні інвестиції в матеріальні активи склали – 99,1% ($1859,7 млн) з яких:

  • машини, обладнання та інвентар – $767,1 млн, 40,9% обсягу інвестицій;
  • інженерні споруди – $489,4 млн, 26,1% обсягу інвестицій;
  • нежитлові будівлі – $343 млн, 18,3% обсягу інвестицій;
  • транспортні засоби – $192,4 млн, 10,3% обсягу інвестицій;
  • житлові будівлі – $17,5 млн, 0,9% обсягу інвестицій;
  • земля – $6,1 млн, 0,3% обсягу інвестицій.

Інвестиції у нематеріальні активи склали 0,9% кількості капітальних інвестицій – $16 млн, з них у сферу IT інвестували $11,8 млн, права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії – $2,5 млн та інше.