Çäàíèå Äîìà Ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû, â Êèåâå, â ñðåäó, 18 èþëÿ 2012 ã. Ôîòî Àíäðåÿ Ñêàêîäóáà / ÓÍÈÀÍ

Скасування порядку реєстрації істотно спростить механізм залучення коштів

Кабінет Міністрів України скасував існуючий з 2013 року порядок обов’язкової державної реєстрації або перереєстрації інвестицій.

Як наголошується в постанові уряду №661, опублікованій на веб-порталі Кабміну, скасування порядку реєстрації істотно спростить механізм залучення коштів.

Рішення прийнято на виконання положень чинного законодавства.

Раніше голова уряду Володимир Гройсман заявляв, що вже на початку жовтня при Кабінеті Міністрів почне працювати Офіс просування і супроводу інвестицій, який стане точкою входу для інвесторів, а також майданчиком для обговорення проблем і труднощів, що виникають у ділових кіл, які працюють в Україні.

Наприкінці серпня за пропозицією президента Петра Порошенка в Україні була створена Національна інвестиційна рада, яку очолив Борис Ложкін. Завдання ради – максимально сприяти залученню інвестицій в Україну. За словами Бориса Ложкіна, у разі продовження реформ, Україна здатна залучити вже наступного року близько 3-5 мільярдів доларів прямих вкладень.

 

Джерело: http://www.kmu.gov.ua/