Підсумки роботи круглого столу «Драйвери розвитку промислових регіонів України в контексті забезпечення цілей сталого розвитку»

3 грудня 2019 року, відбулось засідання круглого столу «Драйвери розвитку промислових регіонів України в контексті забезпечення цілей сталого розвитку».

Ярослав Жаліло, заступник директора Національного Інституту стратегічних досліджень (НІСД), закцентував увагу на проблемах промислового розвитку країни та промислового сектору. «Успіх та ефективність заходів промислової політики вкрай важливі для регіонального та місцевого розвитку. Від динаміки економічного розвитку регіону залежить рівень зайнятості населення, а результативність промислової політики щодо збільшення робочих місць у галузях з високою доданою вартістю створює підґрунтя для зростання доходів працівників. Розвиток промисловості на засадах енергоефективності та екологічності поліпшує якість середовища життя громад регіону. Має бути присутня синергія аналітики та рішень».

При визначенні стратегічних пріоритетів та інструментів місцевого розвитку доцільно застосовувати комплексний підхід та формування промислової політики на рівні держави, із залученням зацікавлених промислових виробників та корпорацій, відповідних наукових центрів, флагманів IT для створення смарт-спеціалізації при плануванні розвитку та формування багатосторонніх партнерств для реалізації проєктів. Стосовно смарт-спеціалізації, то її складовими є:

 • селективність;
 • крос-секторальність та інклюзивність (взаємодія науки, бізнесу, влади та громадськості);
 • орієнтованість на інновацію.

Алім Молодан, заступник директорки Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства (DIA), зазначив: «Промисловість – ключовий драйвер розвитку економіки та є головним споживачем на ринку інжинірингу, фінансів, ІТ сфери. Кожна країна ЄС у своєму уряді має міністерство промисловості, що забезпечує її стратегічний розвиток враховуючи специфіку кожної країни. Розглядаючи особливість Дніпропетровської області, необхідно відзначити, що структура економіки регіону сформувала промисловий та індустріальний характер. Головним чином інвестиції мають бути спрямовані на забезпечення внутрішнього ринку, особливу увагу варто приділяти створенню нових виробництв та вже існуючим великим підприємствам, оскільки саме вони формують основний ринок споживання. Регіон має вдосконалювати механізми, які потрібні для розвитку галузей та локалізувати виробництва на теренах області».

В ході жвавої дискусії учасники заходу дійшли наступних висновків:

 • потрібно створювати сприятливе середовище для промисловості;
 • має бути загальнонаціональне розв’язання питань для макроекономічних стимулів;
 • враховувати місцевий менталітет, що також є драйвером розвитку регіону;
 • стимулювати використання внутрішнього потенціалу для подальшого розвитку;
 • сприймати наявні проблеми, як рушій для подальших позитивних рішень;
 • навчити громади користуватися власними ресурсами і потенціалом в умовах децентралізації;
 • капіталізувати локальні ресурси.

Пріоритетними напрямами розвитку регіону зазначені:

 • машинобудування;
 • переробна промисловість;
 • виробництво медичного обладнання;
 • послуги.