Експорт послуг Дніпропетровської області зріс на 11,4% у порівнянні з минулим роком

Експорт в секторі послуг з Дніпропетровської області до країн світу за 9 місяців 2020 року становив $121,2 млн (1,5% від обсягу експорту України) та збільшився на 11,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало $36,5 млн, але у порівнянні з відповідним періодом 2019 року сальдо скоротилося більш ніж у 2 рази  (за 9 місяців 2019 р. від’ємне сальдо складало $82 млн). 

В експорті послуг лідирує сфера ІТ ($49,9 млн) з часткою у 41,2% з показником, який залишився на рівні відповідного періоду минулого року. Експорт транспортних послуг з часткою у 29,8% збільшився на 28% у порівнянні з минулим періодом та склав $36,1 млн. Третє місце займають ділові послуги – $15,4 млн (12,7%), які зросли майже на 10%.

Слід зазначити, що роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності зросли у 3,8 раза в порівнянні з відповідним періодом 2019 року та склали $836,1 тис. Послуги з переробки матеріальних ресурсів зросли на 61,4% та послуги автомобільного транспорту теж демонструє ріст на 28%.

Лідер серед покупців українських послуг  ̶   США ($26,2 млн), експорт зріс у порівнянні з минулим роком на 6,5%. На другому місці з експорту послуг є Кіпр – $10,7 млн, торгівля з якою збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 9,3%. РФ на третьому місці – $10,2 млн, експорт до якої  зменшився на 10%.

Найбільше зріс обсяг експорту в наступні країни: Албанія (48 разів), Швейцарія (у 4 рази), Естонія та Узбекистан (у 3 рази), Нігерія, Норвегія, Польща, Туреччина та Угорщина (у 2 рази).

 

Імпорт у сфері послуг у Дніпропетровську область з країн світу склав $157,8 млн (4,3% від обсягу імпорту України) та зменшився на 17,3% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

Найбільший обсяг імпорту послуг (36,8%) приходиться на транспортні послуги та складав $58,1 млн. Імпорт зазначених послуг зріс у 2 рази в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Друге місце в структурі імпорту займають роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – $37,8 млн (24%). Варто зазначити, що імпорт цих послуг зменшився на 47,1%. Імпорт ділових послуг зменшився на 56,1% у порівнянні з відповідним періодом минулого року та склав $22,7 млн (14,4%).

Найбільше імпортувались послуги зі Німеччини – $32,8 млн, збільшившись у 3 рази. На другому місці імпорт послуг з США – $8,4 млн, зі падінням на 73,8% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Імпорт з Великої Британії зріс на 75% та становив $7,4 млн.

Найбільше зріс обсяг імпорту з наступних країн: Узбекистан (у 28 разів), Вірменія та Канада (у 5 разів),  Індія та Туреччина (у 3 рази), Іспанія, Молдова та Швеція (у 2 рази).

Зовнішньоторговельні операції в секторі послуг підприємств Дніпропетровської області здійснювалися з партнерами зі 127 країн світу.