Підприємства регіону суттєво збільшили капітальні інвестиції

Економіка регіону демонструє високі темпи відновлення, про що свідчить зростання на 20% капітальних інвестицій за результатами третього кварталу поточного року. Підприємствами Дніпропетровської області інвестували у виробництво та інфраструктуру $1538,7 млн (12,6% від всеукраїнського показника), що забезпечило регіону традиційно лідируючи позиції.

За структурою капітальних інвестицій, найбільшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $1290,7 млн (83,9%), які у порівнянні з відповідним періодом 2020 року збільшились на 24,3%. Обсяг бюджетних капітальних інвестицій теж збільшився на 15% та  склав $205,9 млн.

Найбільша доля капітальних інвестицій (57,4%) здійснена у промисловий сектор економіки – $883,8 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($425,9 млн) та переробну промисловість ($399,5 млн). Слід зазначити, що на Дніпропетровську область приходить майже 20% від загального обсягу капітальних інвестицій у промисловий сектор України.

Другим за обсягами та долею у 21,5%, є сектор послуг. Капітальні інвестиції склали $330,9 млн. Найбільша їх кількість вкладена у державне управління та обов’язкове соціальне страхування  ̶  $158 млн, операції з нерухомим майном   ̶  $65,1 млн, транспорт та складське господарство – $46 млн.

В сектор торгівлі інвестовано $239,5 млн (15,6% від загального обсягу), з яких в роздрібну – $194,4 млн, в оптову  ̶  $41,5 млн, та торгівлю автотранспортними засобами і їх ремонт  ̶  $3,6  млн. Дніпропетровська область забезпечує 23% капітальних інвестицій у сектор торгівлі України. 

За видами матеріальних активів найбільша кількість інвестицій спрямовано у будівництво  ̶  49,8% ($766,6 млн). Зазначений вид капітальних інвестицій збільшився у порівнянні з минулим періодом на 16%.

Інвестиції в нематеріальні активи склали всього 1% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $15,7 млн, з них у програмне забезпечення та бази даних інвестовано  $8,8 млн.