Верховна Рада прийняла Закон «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»

Закон визначає організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті, що запроваджується з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні шляхом надання IT компаніям доступу до:

  • спеціальних податкових пільг;

  • більш гнучкого регулювання трудових відносин;

  • кращого захисту прав інтелектуальної власності;

  • правових механізмів англійської системи права;

  • мінімального втручання держави в господарську діяльність ІТ-компанії;

  • гарантій стабільності законодавства протягом 25 років;

  • можливості учасниками юридичної особи з іноземною участю обирати застосовне право до корпоративного договору.

Згідно із Законом, «відносини щодо набуття та втрати статусу резидента Дія Сіті, відносини за участю резидента Дія Сіті та щодо участі у статутному капіталі резидента Дія Сіті регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, що визначають особливості оподаткування резидентів Дія Сіті, іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».

Законом встановлено, «якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України».

Запровадження правового режиму Дія City – сигнал для ІТ-компаній переносити свої офіси в Україну. Своєю чергою це призведе до підвищення конкурентоспроможності ринку ІТ в Україні, створення нових робочих місць, збільшення обсягу іноземних інвестицій та податкових надходжень.