За рівнем капітальних інвестицій Дніпропетровська область у 2020 році посіла перше місце серед областей України

За 9 місяців 2020 року в Дніпропетровську область вклали $1,25 млрд, що дозволило зберегти регіону перше місце у рейтингу капітальних інвестицій серед областей України. Але обсяг інвестицій в області зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22%.

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $1 млрд (80,6%), які у порівнянні з минулим періодом теж значно скоротились на 26%. Кошти місцевих бюджетів склали 9% від загального обсягу інвестицій  ̶ $111,1 млн. Кредитні ресурси зросли на 15,7% у порівнянні з відповідним періодом минулого року та склали $54,7 млн (4,4%).

Найбільша доля капітальних інвестицій (55,6%) здійснена у промисловий сектор економіки області та склала $696,2 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($356,4 млн) та переробну промисловість ($285,2 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (25,5%). Капітальні інвестиції в цей сектор економіки склали $ 318,8 млн. Найбільша їх кількість вкладена у державне управління й оборону  ̶  $155 млн, операції з нерухомим майном  ̶  $87,9 млн та транспорт, складське господарство   ̶  $39,3 млн.

Капітальні інвестиції в матеріальні активи склали 98,9%  ̶  $1238,5 млн. Найбільша кількість капітальних інвестицій за видами активів було вкладено у будівництво  ̶ 53,5%.

Інвестиції в нематеріальні активи склали всього 1,1% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $13,5 млн, з них у сферу IT інвестували $7,6 млн, права на комерційні позначення, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії   ̶   $3,7 млн.