Зовнішня торгівля послугами Дніпропетровської області у І півріччі 2021 року

За результатами I півріччя 2021 року сектор послуг демонструє значну активізацію, зокрема зовнішньоторговельний оборот послуг збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 31% та складав $249,4 млн  (2,8% від загального обсягу України). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами скоротилось та склало $16,6 млн (в I півріччі 2020 року було також від’ємне  $18,7 млн).

Експорт в секторі послуг з Дніпропетровської області до країн світу у І півріччі 2021 року, незважаючи на карантинні обмеження, збільшився на 29,2% у порівнянні з відповідним періодом минулого року та становив $116,4 млн (2,1% від обсягу експорту України).

В експорті послуг лідирує сфера ІТ – $38,5 млн, з часткою у 33%. Експорт транспортних послуг з часткою у 29,4% зріс на 46% у порівнянні з I півріччям минулого року та склав $34,2 млн. Третє місце займають ділові послуги – $15 млн (12,9%),  експорт яких збільшився на 28%.

Найбільш динамічно зростав експорт послуг приватним особам, культурні та рекреаційні послуги, які збільшились майже у 3 рази  та складали $12,1 млн. Більше ніж у 2 рази збільшився експорт послуг з будівництва  і наукових та технічних послуг з обсягом експорту $1,8 млн  та $8,6 млн відповідно.

Лідер серед покупців українських послуг  ̶   США з обсягом $20,8 млн, експорт зріс у порівнянні з минулим роком на 16,8%.  На другому місці з експорту послуг є Польща – $13,9 млн, торгівля з якою зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року більше ніж у 2 рази. Кіпр на третьому місці з обсягом експорту  $8,1 млн, експорт в яку збільшився на 7%.

Значно збільшився обсяг експорту послуг до  Болгарії, Грузії, Китаю, Лівану, Молдови, Сінгапуру, Швейцарії.

Імпорт у сфері послуг у Дніпропетровську область з країн світу склав $133 млн (4,1% від обсягу імпорту України) та збільшився на 22,28,6% у порівнянні з відповідним періодом 2020 року.

Про зростання інвестиційної активності в регіоні свідчить найбільший обсяг імпорту послуг спрямованих на  придбання франшизи та використання інтелектуальної власності, які збільшились  більш ніж у 2 рази у порівнянні з відповідним періодом  2020 року та складали $50,2 млн. Частка цих послуг складає 37,8% від загального обсягу послуг області.

Транспортні послуги склали $37,1 млн (27,9%) та знизились на 10,2% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Послуги пов’язані з фінансовою діяльністю склали $12,2 млн (9,2%), імпорт яких знизився  на 1,9%.

Найбільше імпортувались послуги з Німеччини – $17,8 млн, імпорт яких знизився на 20%. На другому місці імпорт послуг з Польщі, імпорт яких збільшився майже у 5 разів у порівнянні з відповідним періодом минулого року та становив $14,7 млн. Імпорт з США збільшився на 72,7% та становив $9,4 млн і це третій показник серед світових імпортерів.

Більш ніж у 2 рази, збільшився імпорт послуг з Казахстану, Нідерландів.

Зовнішньоторговельні операції в секторі послуг підприємств Дніпропетровської області здійснювалися з партнерами із 127 країн світу.