Коментар Мінекономрозвитку щодо переоцінки обсягу прямих іноземних інвестицій

Національним банком здійснено перерахунок запасів прямих іноземних інвестицій (врахованих за ціною останньої операції) за період 2010-2016 роки з метою наближення вартісної оцінки запасів до реалій ринку, що відповідає рекомендаціям МВФ. У розвинених країнах така переоцінка робиться на постійній основі. В Україні її зроблено вперше. Слід зазначити, що перераховані дані за період 2010-2013 років враховують АР Крим та м. Севастополь, а дані за 2014-2016 роки перераховані без урахування АР Крим та м. Севастополь, а також частини зони проведення АТО.

Оскільки статистичні дані Держстату про прямі інвестиції є інформаційною основою для розрахунку Національним банком даних щодо потоків та запасів прямих іноземних інвестицій у рамках складання статистики платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, Держстатом здійснено одночасний перегляд методології складання та розрахунку статистичних даних про прямі інвестиції.

З метою забезпечення узгодженості вищевказаних взаємопов’язаних показників Національного банку та Держстату, статистичні дані про прямі інвестиції, які узагальнювалися по номінальній вартості на підставі інформації підприємств (організацій, установ) у рамках державного статистичного спостереження “Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності”, були переглянуті з урахуванням адміністративних даних Національного банку про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ.

Перегляду підлягали статистичні дані на початок та кінець року за період з 2010 по 2016 роки як в цілому по Україні, так і в регіональному розрізі з деталізацією за країнами та видами економічної діяльності.

Результати здійсненого перерахунку показали, що, ринкова вартість прямих інвестицій скоротилася. Причиною зниження ринкової вартості стали накопичені структурні проблеми та дисбаланси, спричинені непослідовністю та незавершеністю реформування економіки України, які, починаючи з 2014 року, були посилені негативним впливом анексії Російською Федерацією АР Крим та м. Севастополя, а також військового конфлікту на сході країни. Наслідками стали втрата міжгалузевих і логістичних зв’язків у регіональному та зовнішньоекономічному просторі, руйнування виробничих потужностей і транспортної інфраструктури на території військового конфлікту, суттєве зростання інвестиційних ризиків, значна девальвація національної валюти відносно долара США та поширення цінових шоків.

Тобто дане скорочення обсягу запасів прямих інвестицій є накопиченим за 2010-2016 роки наслідком не проведення коригування вартості запасів інвестицій залежно від чинників, в яких формувалася їхня ринкова вартість.

 

Додаткова інформація щодо методології та результатів перерахунку вартості запасів ПІІ :

 

 

 

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності Держстату.

 

Джерело: https://bank.gov.ua/