23 липня, у Лондоні, виконувачка обов’язків міністра фінансів України Оксана Маркарова підписала Багатосторонню конвенцію MLI щодо міжнародних угод про оподаткування. Це наступний крок після приєднання України з 1 січня 2017 року до Програми розширеного співробітництва в рамках ініціативи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

У чому суть?

Через прогалини та неузгодженості у національному та міжнародному податковому законодавстві міжнародні компанії зменшують або уникають зобов’язань зі сплати податку на прибуток. Таким чином Україна втрачає надходження у бюджет.

Країни-члени ОЕСР розробили План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (далі – План дій BEPS).

План дій BEPS включає в себе 15 кроків, що покривають різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. Обов’язковими до виконання Україною (мінімальний стандарт Плану дії BEPS) є наступні 4 кроки:

  • Крок 5: «Удосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями»;
  • Крок 6: «Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами»;
  • Крок 13: «Рекомендації про документації з трансфертного ціноутворення та розкритті інформації по країнам»;
  • Крок 14 «Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів».

Підписавши та ратифікувавши Конвенцію MLI, Україна отримує змогу оперативного перегляду міжнародних конвенцій й одночасного внесення змін до всіх або деяких чинних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, підписавши та ратифікувавши Конвенцію MLI, Україна одночасно виконує також крок 6 та крок 14 Плану дій BEPS.

Що це дасть?

Імплементація Плану дій BEPS сприятиме гармонізації міжнародних податкових правил із більш як 70 країнами світу та створить більш прозоре податкове середовище. Підписавши конвенцію MLI, Міністерство фінансів зможе внести необхідні зміни до існуючих міжнародних договорів про подвійне оподаткування між Україною та іншими державами.