30 років Незалежності України: інвестиційні віхи сучасної Дніпропетровщини

Сучасний економічний розвиток Дніпропетровської області нерозривно пов’язаний з підвищенням його інвестиційної привабливості. А реформи слугують драйвером економічного зростання. В області органічно поєднується розвинута промисловість, транспортна  та інженерна інфраструктури з потужним аграрним сектором. Останнім часом вдалося реалізувати цілу низку важливих в економічному та соціальному плані проєктів, що дозволяє достатньо оптимістично оцінювати майбутнє рідного краю. Своєю чергою динамічний розвиток Дніпропетровщини сприятиме прогресу національної економіки в цілому, розвитку українського соціуму, утвердженню нових стандартів життя та культурному поступу України, зміцненню її позицій на міжнародній арені.

Дніпропетровщина увійшла в ТОП-10 міжнародного рейтингу FDI Intelligence та посідає 9 місце в категорії Середні за розмірами європейські регіони майбутнього 2020/21 – Стратегія в області ПІІ.  Це якісний показник  ефективної діяльності у сфері залучення інвестицій в область та постінвестиційного супроводу. Ключовими факторами такого результату є стратегія залучення ПІІ та інших напрямків економічного розвитку, преференції для інвесторів, а також виявлення пріоритетних секторів економіки, що швидко розвиваються і мають потенціал для притоку інвестицій.

Дніпропетровський регіон, як промисловий центр України, має для потенційних інвесторів значні переваги, а саме:

  • вигідне економіко-географічне розташування, область знаходиться в центрі України та межує із 7 областями, які формують понад 30% ринку держави;
  • розгалужена транспортна мережа: національні та міжнародні автомагістралі, вузлові залізничні термінали, порти класу ріка-море на головній водній артерії держави – р. Дніпро;
  • потужна інженерна інфраструктура в центрах індустріального розвитку регіону, яка дозволяє запроваджувати інвестиційні проєкти в промислових та аграрних секторах;
  • сприятливі умови для сільського господарства: помірноконтинентальний клімат, наявна меліоративна система, родючі ґрунти, які дозволяють вирощувати як зернові так і овочеві культури, розвивати садівництво та ягідництво;
  • різноманітна мінерально-сировинна база: 50% корисних копалин України зосереджені в області; Дніпропетровщина — це 100% загальнонаціональних запасів марганцевої і 90% залізної руди, а також майже половина всіх розвіданих запасів вугілля, значні запаси нікелю, кобальту, літію;
  • кваліфікований трудовий і науковий потенціал: в Дніпропетровській області проживає 8,5% економічно активного населення України; підготовку молодих фахівців у регіоні здійснюють більше 54 ВНЗ;
  • економічні переваги регіону: у зовнішньоторговельному обороті товарів України на Дніпропетровську область припадає 13%, у тому числі 18,5% — експорту та 8,6% — імпорту держави. Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснює з партнерами 172 країни світу;
  • високі показники конкурентоспроможності регіону: за обсягами прямих іноземних інвестицій область посідає перше місце серед регіонів України. Найбільша питома вага іноземних інвестицій спрямована в розвиток промисловості — 71,8%, торгівлі — 13,5%, послуг  – 14%. 64 країни світу інвестували в область,  найбільші обсяги припадають на країни Європи – 94%.

Якісно новий етап у житті Дніпропетровщини розпочався із проголошенням Незалежності України у 1991 році. Ця подія відкрила можливості для розгортання підприємництва, створення цілісної інфраструктури для вільного обігу товарів, капіталів і праці, переведення економіки на ринкові рейки.

Українським підприємствам потрібен був час на пошук нових економічних партнерів та споживачів своєї продукції. Демонструючи успіхи від  співпраці з партнерами на давальницькій сировині до заснування та розвитку власних виробництв з новітніми технологіями.

З того часу, в економіці Дніпропетровщини все більшої ваги набував приватний сектор. Зокрема, досить високими темпами розвивалося мале підприємництво. У 2003 році чисельність малих підприємств у регіоні дорівнювала вже приблизно 18,5 тис. Станом на 2020 рік їх майже 30 тис., які за своїм фаховим рівнем відповідають вимогам часу та, завдяки успішній діяльності, стали відомими не лише в Україні, а й за її межами.

Водночас зростало і міжнародне співробітництво нашого регіону. На початку ХХІ ст. областю було укладено понад 50 міжнародних міжрегіональних угод про співробітництво в економіці й торгівлі, науці й техніці, у сфері культури. Серед міжнародних партнерів були французький департамент Рона, земля Бранденбург та земля Саар (Німеччина), польське воєводство Нижня Сілезія, регіон Валлонія (Бельгія) та ін. Підприємства області мають також позитивний досвід співпраці з іноземними інвесторами. Так, успішно реалізуються проєкти за участю інвесторів з Німеччини, Бельгії, США, Австрії, Туреччини, Греції, Кіпру тощо.

За роки незалежності України, в Дніпропетровській області кількість підприємств з іноземними інвестиціями зросла в 4,7 різи, на початок 2021 року їх кількість становить 1380 підприємств.

Значна частина ПІІ в українську економіку протягом усього періоду незалежності спрямовувалась у придбання вже існуючих підприємств, їх розширення, реконструкцію та модернізацію, серед них: “Procter&Gamble”, “Bunge”, “ArcelorMittal” “Lactalis”, “Polaris” та ін.

Багато підприємств області створювались з нуля, не спираючись на вже існуючу матеріально-технічну базу: Glas Trösch, Axor Industry, MASSeeds, KMR Agro, Caparol та ін.

Окремої уваги заслуговують IT та R&D сфери. Дніпропетровщина є одним з найбільших IT-хабів України. Тут працюють майже 400 IT-компаній, що надають послуги IT-аутсорсингу, замовниками якого є такі відомі бренди, як:,  Procter & Gamble, Santander, Iron Mountain, Siemens, AMD, AUTODESK, Swissquote. На території зосереджені R&D офіси: Danieli Heavy Machinery, SKODA Transportation та десятки передових компаній і стартапів, розвиваються профільні напрями підготовки в університетах і проводяться сотні подій, пов’язаних зі сферою інформаційних технологій та інжинірингу.

Вже одинадцятий рік поспіль інвестори регіону користуються послугами «регіональної інвестняні» – Дніпропетровського регіонального інвестиційного (DIA) агентства, яке надає фаховий супровід інвестиційних процесів.

Іноземні компанії, які успішно діють в регіоні представлені у ювілейному виданні DIA «Знакові іноземні інвестори Дніпропетровщини».