Дніпропетровська область очолює рейтинг областей України за рівнем капітальних інвестицій

У І кварталі 2021 року підприємства та установи всіх форм власності здійснили капітальні інвестиції на суму $331,7 млн (11,8% від всеукраїнського показника), що дозволило зберегти регіону перше місце у рейтингу капітальних інвестицій серед областей України. Зменшення інвестицій, завдяки пандемії,  склало 8,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.  

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $291,7 млн (87,9%). Обсяг бюджетних капітальних інвестицій залишився майже на рівні відповідного періоду минулого року та  склав $27,7 млн.

Найбільша доля капітальних інвестицій (58,4%) здійснена у промисловий сектор економіки області – $193,8 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($103,8 млн) та переробну промисловість ($79,4 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (20,5%). Капітальні інвестиції склали $67,9 млн. Найбільша їх кількість вкладена у державне управління, обов’язкове соціальне страхування  ̶  $23,7 млн, транспорт і складське господарство – $15,3 млн, операції з нерухомим майном   ̶  $13,9 млн. Слід зазначити, що капітальні інвестиції в транспорт та складське господарство збільшились на 87,2% у порівнянні з І кварталом 2020 року.

В оптову та роздрібну торгівлю вкладено $51,1 млн капітальних інвестицій (15,3% від загального обсягу), з яких в роздрібну торгівлю вкладено 85,5% інвестицій у даний сектор  ̶  $43,7 млн, в оптову торгівлю    ̶  $6,4 млн та торгівлю автотранспортними засобами й їх ремонт  ̶  $0,99 млн.

За видами матеріальних активів найбільша кількість інвестицій направлено у будівництво – 47%.

Інвестиції в нематеріальні активи склали всього 1,3% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $4,4 млн, з них у програмне забезпечення та бази даних інвестували  $3 млн.