Капітальні інвестиції Дніпропетровської області у І кварталі 2020 року

Stock market digital graph chart on LED display concept. A large display of daily stock market price and quotation. Indicator financial forex trade education background.

У першому кварталі 2020 року капітальні інвестиції склали $371,8 млн, що забезпечило Дніпропетровській області перше місце серед областей України. Водночас обсяг капітальних інвестицій зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 21%. Зменшення капітальних інвестицій  в цілому по Україні сягнуло 35%.

Зниження інвестицій за перші три місяці поточного року було зафіксовано у всіх галузях, за винятком напрямків:

  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, де зростання склало 535%;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги, зростання склало 45%;
  • професійна, наукова та технічна діяльність, зростання склало 5%.

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $324,7 млн  (87,3%), які у порівнянні з відповідним періодом минулого року теж знизились на 20,7%.

Найбільша доля капітальних інвестицій (58%) здійснена у промисловий сектор економіки області та склала $215,5 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($93,5 млн) та переробну промисловість ($110,2 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (37,9%). Капітальні інвестиції в цей сектор економіки склали $140,8 млн. Найбільша їх кількість вкладена в оптову та роздрібну торгівлю  ̶   $62,2 млн і операції з нерухомим майном   ̶  $28 млн. Слід зазначити, що у порівнянні з І кварталом 2019 року значно знизились інвестиції за напрямками: тимчасове розміщування й організація харчування  ̶  у 4 рази та складське господарство і допоміжна діяльність у сфері транспорту  ̶   у 3 рази.

Інвестиції у матеріальні активи склали $369,7 млн (99,4%). Найбільшу кількість капітальних інвестицій за видами активів було вкладено у будівництво  ̶ $189 млн (50,8%).

 

Інвестиції у нематеріальні активи склали всього 0,6% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $2,1 млн, з них у сферу IT інвестували $1,7 млн, права на комерційні позначення, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії   ̶   $0,3 млн.