Капітальні інвестиції Дніпропетровської області у І півріччі 2020 року

У першому півріччі 2020 року капітальні інвестиції склали $794,3 млн, що забезпечило Дніпропетровській області перше місце серед областей України.

Водночас обсяг капітальних інвестицій зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22%. Зменшення капітальних інвестицій в цілому по Україні сягнуло 30%.

Зниження інвестицій за перші шість місяців поточного року було зафіксовано майже у всіх галузях, за винятком напрямків:

  • оптова та роздрібна торгівля, де зростання склало 29%;
  • фінансова та страхова діяльність, зростання склало 35,8%;
  • рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, зростання склало 58,4%;
  • діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, зростання склало 56,5%;
  • видавнича діяльність, виробництво кiно- та відеофільмів, телевізійних програм, зростання склало 15,5%;
  • мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, зростання склало 15,7%;

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $659,1 млн  (83%), які у порівнянні з відповідним періодом минулого року теж знизились на 25%.

Найбільша доля капітальних інвестицій (58,2%) здійснена у промисловий сектор економіки області та склала $462,5 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($221,5 млн) та переробну промисловість ($208,7 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (37,5%). Капітальні інвестиції в цей сектор економіки склали $297,5 млн. Найбільша їх кількість вкладена в оптову та роздрібну торгівлю  ̶   $112,3 млн і операції з нерухомим майном   ̶  $59,8 млн. Слід зазначити, що у порівнянні з І півріччям 2019 року у 2 рази знизились інвестиції за напрямками: транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність та інформація й телекомунікація.

Інвестиції у матеріальні активи склали $785,2 млн (98,9%). Найбільша кількість капітальних інвестицій за видами активів було вкладено у будівництво  ̶  $414,8 млн (52,2%).

Інвестиції у нематеріальні активи склали всього 1,1% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $9,1 млн, з них у сферу IT інвестували $4,4 млн, права на комерційні позначення, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії   ̶   $2,5 млн.