Конкурс на надання послуг з реалізації пілотного проєкту з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель

Програма з аграрного і сільського розвитку (АГРО) оголошує конкурс на надання послуг з реалізації пілотного проєкту з моніторингу зрошуваних та осушуваних земель

Технічне завдання

У рамках Технічного завдання Підрядник відповідатиме за виконання наступних завдань:

  • Аналіз чинного законодавства щодо проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, стану та технології його проведення, точності, повноти, достовірності й актуальності даних для пілотної території.
  • Збір доступних даних ДЗЗ та їх аналіз і оцінка можливостей використання для цілей моніторингу зрошуваних та осушуваних земель на пілотній території, обраній AGRO.
  • Проведення протягом 3 місяців систематичних спостережень та автоматизованого дешифрування даних ДЗЗ з метою визначення даних і показників для пілотної території та всіх земельних ділянок на ній, що використовуються в сільськогосподарських цілях, за різним складом угідь, за видами сільськогосподарських культур та меліоративними заходами (зрошуються/осушуються).
  • Аналіз одержаної інформації на відповідність даним Державного земельного кадастру та попередній інформації моніторингу зрошуваних та осушуваних земель на цій території.
  • Систематичне оприлюднення геоданих та метаданих на доступному геопорталі.
  • Аналіз і тестування чинної Інструкції з організації та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель на можливість отримання інформації за допомогою сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ в автоматизованому режимі.
  • Підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та впровадження інноваційних методів ведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель на пілотній території, обраній АГРО, із застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ. Очікується, що Підрядник надасть пропозиції щодо внесення відомостей до Державного земельного кадастру, оприлюднення геоданих та метаданих, використання апаратного ліцензійного та розробленого програмного забезпечення, і технічні вимоги до створення системи на постійній основі.

Усі письмові запитання та уточнення стосовно цього запиту на пропозицію мають бути складені в письмовій формі та подані, на ім’я Володимира Наконечного, керівника департаменту субгрантів і контрактів, не пізніше 18:00 за Київським часом 4  серпня 2021 р.

Пропозиції, надіслані у вигляді повідомлень електронною поштою, мають бути отримані не пізніше 18.00 за Київським часом 11 серпня 2021 р., за адресою: agro.contracts@chemonics.com

Завантажити деталі

Джерело: www.prostir.ua