Прийнято другий Закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Новації законопроєкту № 7251

Верховна Рада на своєму засіданні 01 липня 2022 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин в умовах воєнного стану» (законопроєкт від 05.04.2022 № 7251, далі — Закон, Законопроєкт № 7251).

Основні новації Закону, викладені у Законопроєкті № 7251:  

 1. На час оголошення воєнного або надзвичайного стану роботодавці зможуть здійснювати повідомлення та вести документи з питань трудових відносин в електронній формі з використанням технічних засобів електронних комунікацій або відправляти електроні носії, на яких записано документ, відповідно до законодавства у сфері електронного документообігу. 
 2. Через активні бойові дії на території України та знищення майна підприємств, установ, організацій, запровадять додаткові підстави для звільнення працівника: 
 • смерть ФОП, який використовує найману працю, або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою; 
 • смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;  
 • підстави, передбачені іншими законами.  

Роботодавець зможе також звільнити працівника: 

 • який не з’являється на роботі понад 4 місяці та не повідомляє про причини такої відсутності;  
 • якому не може забезпечувати необхідні умови праці, адже виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно роботодавця знищені в результаті бойових дій. Таких працівників вивільнятимуть за особливою процедурою. 
 1. Додаткову відпустку окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності оплачуватимуть за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. У зв’язку зі збільшенням категорій осіб, які мають право на таку відпустку, її тривалість зменшать з 14 до 7 к. д. Порядок надання відпустки встановлюватиме Кабмін. 
 2. Із КЗпП виключать статтю 81 та частину третю статті 83, які передбачають право працівника перевести грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічної відпустки на інше підприємство, в установу, організацію при переведенні. Аналогічні зміни внесуть до Закону України «Про відпустки». 
 3. Встановлять чітко визначений строк виплати зарплати за час відпустки — не пізніше останнього дня перед початком відпустки (з урахуванням норм Конвенції МОП № 132 «Про оплачувані відпустки»). 
 4. За працівниками, яких призвали на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийняли на військову службу за контрактом, не зберігатимуть в період військової служби щорічну основну відпустку. Для цього приведуть у відповідність статтю 119 КЗпП та статтю 9 Закону України «Про відпустки». 
 5. Грошові компенсації за не використані працівником дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки на дітей, які він не одержав за життя, виплачуватимуть членам сім’ї, а у разі їх відсутності такі кошти увійдуть до складу спадщини. Для цього частину шосту статті 83 КЗпП викладуть у редакції, яка відповідатиме статті 1227 Цивільного кодексу.  
 6. Визначать поняття сумісництва та скасують на період воєнного стану окремі обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції щодо зайняття іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю. Держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування (крім виборних посад) зі статусом ВПО або під час простою, призупинення трудового договору, відпустки без збереження зарплати, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зможуть укладати трудові договори (контракти) або правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або ФОП, відносно яких не здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень. 

Законопроєкт № 7251 також усуває законодавчі невизначеності Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-IX (далі — Закон № 2136). 

 1. Дію Закону № 2136 поширять на держслужбовців, посадових осіб ОМС та представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні. 
 2. Конкретизують порядок встановлення робочого часу та часу відпочинку, зокрема — яким категоріям працівників можна збільшити тривалість роботи впродовж тижня. 
 3. Відновлять механізм оплати праці за роботу у вихідний день (ст. 72 КЗпП). 
 4. Уточнять порядок надання щорічної основної відпустки: 
 • частину другу статті 5 (відносно тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи) Закону України «Про відпустки» під час воєнного стану не застосовують; 
 • невикористані дні щорічної основної відпустки, право на які працівник набув у попередні робочі роки, у період дії воєнного стану не надають. 
 1. Уточнять порядок та умови, за яких призупинятимуть дію трудового договору: 
 • роботодавець надсилатиме наказ на погодження військово-цивільній адміністрації; 
 • наказ про призупинення дії трудового договору набиратиме чинності з дня його погодження військово-цивільною адміністрацією; 
 • примірну форму наказу затвердить Мінсоцполітики. 
 1. Порядок визначення та відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії, за рахунок держави, що здійснює військову агресію проти України, встановить КМУ. 

У період дії воєнного стану Держпраці та її територіальні органи зможуть здійснювати позапланові заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, та ФОП в частині додержання вимог цього Закону та з питань виявлення неоформлених трудових відносин та припинення трудового договору. 

Джерело: https://www.kadrovik01.com.ua