Верховною Радою України  прийнято новий проєкт Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» (законопроект № 0856), яким врегульовано ключові питання створення та діяльності сільськогогосподарських кооперативів в Україні в єдиному законодавчому акті.

Законопроєктом передбачено створення комплексної та зручної у користуванні законодавчої основи для сільськогосподарської кооперації, а також усунення існуючих на сьогодні колізій між різними законодавчими актами з цього питання. Передбачається відмовитися від жорсткого поділу сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі, надаючи членам (засновникам) сільськогосподарського кооперативу самостійно обирати види діяльності: виробничий, обслуговуючий, переробний чи багатофункціональний, а також форму діяльності – з метою чи без мети одержання прибутку.

При цьому передбачається поступовий перехід існуючих сільськогосподарських кооперативів до нової єдиної форми, а саме зберігаються всі права та обов’язки, які вони мали на момент набрання чинності Закону, до моменту їх перереєстрації, але не більше як три роки. Протягом цих трьох років ці сільськогосподарські виробничі кооперативи, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, а також кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, мають бути перереєстровані.

Новою редакцією Закону «Про сільськогосподарську кооперацію»  передбачено можливість утворення сільськогосподарського кооперативу, який здійснюватиме свою діяльність без мети одержання прибутку (з поширенням на нього обмежень щодо виду діяльності, операцій з не членами та переходу права власності, які сьогодні існують для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів).

Зокрема, передбачається необхідність створення у кожному сільськогосподарському кооперативі фонду розвитку. Це дозволить спрямовувати частину прибутку сільськогосподарського кооперативу (не менше п’яти відсотків від його чистого прибутку), а також кошти державної підтримки, гранти, міжнародну технічну допомогу на розвиток матеріально-технічної бази кооперативів, придбання ними основних засобів, реалізацію заходів з кооперативної освіти, розвитку кооперації.

Крім того новим Законом:

  • оптимізовано систему прийняття рішень загальними зборами кооперативу;
  • чітко визначені повноваження органів управління сільськогосподарським кооперативом, вимоги до статуту та правил внутрішньогосподарської діяльності, права та обов’язки його членів;
  • закладається ефективна модель економічної діяльності сільськогосподарського кооперативу, яка дозволяє підвищити його конкурентноздатність на аграрному ринку, запобігає подвійному оподаткуванню (як на рівні кооперативу, так і на рівні його членів).

Джерело: www.rada.gov.ua