Рекомендації Європейської Комісії щодо статусу України на членство в ЄС

Європейська комісія рекомендує Європейській Раді підтвердити перспективу України, Молдови та Грузії стати членами ЄС та представляє свої висновки щодо надання цим країнам статусу кандидата

Мемо: Україна 

ВСТУП

Прагнення стати членом Європейського Союзу протягом багатьох років було важливим пріоритетом для України, її урядів та громадян. Воно було основним мотивом демократичних змін протягом останнього десятиліття та рушійною силою низки ключових реформ, заснованих на європейських цінностях. Наприкінці 2013 року рішення тодішнього президента України не підписувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, яка для багатьох українців символізувала шлях до Європейського Союзу, призвело до широкомасштабних протестів проти влади. Згодом Російська Федерація вдалася до агресії проти України, не погоджуючись із самостійним вибором українського народу. Втративши контроль над частиною своєї території та зазнавши людських та економічних втрат через конфлікт у східній частині країни, Україна протягом багатьох років продовжувала бути стійкою демократією, наближаючись до Європейського Союзу та поступово гармонізуючи власне законодавство до acquis ЄС.

Заявка на членство

У цьому Висновку Комісія оцінює заявку України на основі її спроможності відповідати критеріям, встановленим Європейською Радою в Копенгагені в 1993 році, а також у Мадриді в 1995 році, зокрема щодо адміністративних спроможностей країни. У Висновку також враховані зусилля України щодо виконання нею зобов’язань за Угодою про асоціацію (УА) та Поглибленою і всеохопною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), що набрали чинності 1 вересня 2017 року. Комісія оцінить вплив вступу України на політики ЄС в різних галузях на пізнішому етапі.

Цей Висновок було підготовлено за методологією, подібною до тієї, що використовувалася в попередніх Висновках Комісії. 8 квітня 2022 року Україна отримала анкети щодо політичних та економічних критеріїв, а 13 квітня – щодо розділів, які стосуються acquis ЄС. Київ надав відповіді 17 квітня та 9 травня відповідно. Цей Висновок є структурною оцінкою за встановленими критеріями та ґрунтується на знаннях та досвіді, набутих протягом багатьох років тісної співпраці ЄС з Україною.

Загалом, що стосується політичних критеріїв, Україна досягла стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу до меншин і їх захист.

Що стосується економічних критеріїв, Україна продовжила свій потужний макроекономічний розвиток, демонструючи гідну уваги стійкість в галузі макроекономічної та фінансової стабільності, збережену також після російського вторгнення в лютому 2022 року. Це відображає не лише дуже сильну політичну рішучість, а й відносно добре функціонування інституцій. Водночас, для покращення функціонування ринкової економіки в Україні необхідно продовжувати амбітні структурні реформи з метою усунення корупції, зменшення впливу держави та олігархів, зміцнення прав приватної власності та підвищення гнучкості ринку праці. Спроможність країни впоратися з конкурентним тиском у ЄС буде залежати від того, як післявоєнні інвестиції в Україну будуть сплановані та наскільки вони будуть послідовними з метою оновлення її фізичного капіталу, покращення освітніх результатів та стимулювання інновацій.

Що стосується спроможності виконувати зобов’язання щодо членства, то з 2016 року Україна працює над імплементацією Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включно з Поглибленою та всеохопною зоною вільної торгівлі (УА/ПВЗВТ). Ці угоди вже охоплюють безпрецедентний обсяг acquis ЄС. Україна поступово наблизилася до суттєвих елементів acquis ЄС у багатьох розділах. Загалом вона показала задовільний досвід впровадження, хоча в деяких секторах країна є більш розвиненою, ніж в інших.

Висновки та рекомендації

Комісія рекомендує Раді надати Україні перспективу стати членом Європейського Союзу.

Комісія рекомендує надати Україні статус кандидата, за умови, що буде вжито таких кроків:

  • Ухвалення та впровадження законодавства щодо процедури відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції Радою з етики та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесених вироків; завершення призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та проведення процес з відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;
  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • запровадження антиолігархічного закону з метою обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим чином, з урахуванням майбутнього висновку Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;
  • подолання впливу суб’єктів з корисливими інтересами шляхом ухвалення закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному медіарегулятору;
  • завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, та ухвалення негайних та ефективних механізмів імплементації.

Комісія відстежуватиме прогрес України у виконанні цих кроків і звітуватиме про них разом зі здійсненням детальної оцінки країни до кінця 2022 року.

Процес вступу залишається заснованим на встановлених критеріях та умовах. Це дозволяє будь-якій країні, яка бере участь у цьому процесі, демонструвати прогрес на основі власних заслуг, але це також означає, що ефективність кроків на шляху до ЄС може бути скасована, якщо основні умови більше не виконуються.

Хронологія / ключові дати

28 лютого 2022 року, через п’ять днів після того, як Росія розпочала повномасштабну неспровоковану та невиправдану агресію, Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі. 7 березня 2022 року Рада Європейського Союзу попросила Комісію надати свій висновок щодо цієї заявки. Глави держав та урядів ЄС підтримали це рішення на неформальній зустрічі лідерів у Версалі.

Джерело: Delegation of the European Union to Ukraine