Україна приєдналась до країн ЄС, що мають затверджений план реалізації принципів відкритої науки

Уряд схвалив розпорядження «Про затвердження національного плану щодо відкритої науки».

Документ є черговим кроком на шляху інтеграції України до Європейського дослідницького простору. Його виконання забезпечить реалізацію Угоди між Україною, з одного боку, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншого, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021 – 2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Стаття 6 Угоди визначає необхідність підтримки практик відкритої науки відповідно до правил програми «Горизонт Європа» та «Євратом». Реалізація заходів Національного плану створить умови для виконання угоди українськими організаціями.

Відтепер Україна приєдналась до країн ЄС, що мають затверджений план реалізації принципів відкритої науки.

Подальша реалізація Національного плану щодо відкритої науки створить:

  • нормативно-правові передумови для формування державної політики відкритої науки;
  • надасть заінтересованим сторонам відкритий доступ до приладів, інструментів та інших засобів отримання наукового результату;
  • забезпечить опрацювання наукових даних з урахуванням принципів FAIR (сукупність принципів щодо видимості, доступності, сумісності, і багаторазового використання наукових даних);
  • сприятиме прискоренню обігу наукової інформації, забезпечить доступ до актуальної наукової інформації без будь-якої дискримінації;
  • створить умови для більш ефективного використання результатів досліджень та розробок, виконаних із залученням бюджетних коштів;
  • зробить більш прозорим науковий та освітній простір.

Джерело: www.kmu.gov.ua