ЮНКТАД: Доповідь про Світові Інвестиції 2022

Потоки прямих іноземних інвестицій (ПІІ) відновилися до допандемічного рівня у 2021 році, досягнувши $1,58 трлн, що на 64% більше, ніж 2020 року. Проте перспективи на цей рік не такі оптимістичні, повідомляє ЮНКТАД у “Доповіді про світові інвестиції 2022”.

У розділі, під назвою “Міжнародні податкові реформи та стійкі інвестиції”, йдеться, що для того, щоб впоратися із ситуацією невизначеності та неприйняття ризиків, країни, що розвиваються, мають отримати значну допомогу від міжнародного співтовариства.

“Потреба в інвестиціях у виробничий потенціал, досягнення цілей сталого розвитку (ЦСР), а також пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптацію до них величезна. Поточні інвестиційні тенденції в цих областях не можна назвати однозначно позитивними. Треба діяти зараз. Незважаючи на те, що країни стикаються з дуже тривожними невідкладними проблемами, важливо, щоб ми могли інвестувати у довгострокову перспективу“, – заявила Генеральний секретар ЮНКТАД Ребека Грінспан.

Три квартали глобального зростання ПІІ у 2021 році припали на розвинені економіки

Після низького рівня, досягнутого у 2020 році, глобальні ПІІ зросли минулого року завдяки стрімкому зростанню активності у сфері злиття та поглинання (M&A) та швидкому зростанню міжнародного проєктного фінансування, викликаного вільним фінансуванням та великими пакетами заходів щодо стимулювання розвитку інфраструктури. Хоча від відновлення виграли всі регіони, майже три квартали зростання було зосереджено у розвинених країнах, де потоки ПІІ зросли на 134%.

Потоки в країни, що розвиваються, зросли на 30% до $837 млрд – найвищого рівня за всю історію спостережень – в основному завдяки сильному зростанню в Азії, частковому відновленню в Латинській Америці та країнах Карибського басейну та підйому в Африці. Частка країн, що розвиваються, у глобальних потоках залишалася трохи вище 50%.

Компонент реінвестованих доходів ПІІ – прибуток, що залишається у зарубіжних філіях багатонаціональних компаній – забезпечив основну частину глобального зростання, відображаючи рекордне зростання корпоративного прибутку, особливо у розвинених країнах.

У 2021 році до десятки провідних країн з притоку ПІІ входили США, Китай, Гонконг (Китай), Сінгапур, Канада, Бразилія, Індія, Південна Африка, Росія та Мексика.

Перспективи глобальних ПІІ на 2022 рік

Цього року діловий та інвестиційний клімат різко змінився, оскільки війна в Україні призвела до потрійної кризи – високих цін на продовольство та паливо та обмеження фінансування. Інші фактори, що затьмарюють перспективи ПІІ, включають відновлення впливу пандемій, ймовірність підвищення відсоткових ставок у провідних країнах, негативні настрої на фінансових ринках та потенційну економічну рецесію.

Незважаючи на високі прибутки, інвестиції транснаціональних компаній у нові проєкти за кордоном минулого року все ще були на одну п’яту нижче за допандемічний рівень. У країнах, що розвиваються, вартість нових проєктів залишилася на колишньому рівні.

Ознаки послаблення вже з’являються цього року. Попередні дані за перший квартал свідчать про те, що обсяг оголошень про нові проекти знизився на 21% у всьому світі, активність транскордонних злиттів та поглинань знизилася на 13%, а обсяг міжнародних угод щодо фінансування проєктів знизився на 4%.

“ЮНКТАД прогнозує, що імпульс зростання у 2021 році не вдасться зберегти і що глобальні потоки ПІІ у 2022 році, швидше за все, рухатимуться по низхідній траєкторії, у кращому разі залишаючись на одному рівніОднак навіть якщо потоки залишаться відносно стабільними у вартісному вираженні, нова проєктна діяльність, ймовірно, більше постраждає від невпевненості інвесторів”, – наголошується у доповіді.

Варіації ПІІ за регіонами: Африка, Азія та Латинська Америка

Минулого року обсяг ПІІ в Африці досяг рекордних $83 млрд, але на цей показник суттєво вплинула одна внутрішня фінансова операція у Південній Африці у другій половині 2021 року. Потоки виросли у Південній Африці, Східній Африці та Західній Африці, тоді як у Центральній Африці вони залишилися на минулому рівні, а у Північній Африці впали.

У Азії, що розвивається, на яку припадає 40% глобальних ПІІ, потоки збільшилися в 2021 році третій рік поспіль до рекордно високого рівня в $619 млрд. ПІІ до Китаю зросли на 21%, до Південно-Східної Азії – на 44%, а до Південної Азії – навпаки, впали на 26%, оскільки потоки в Індію скоротилися до $45 млрд.

У 2021 році ПІІ в Латинську Америку та Карибський басейн зросли на 56%, причому зростання в Південній Америці склало 74%, чому сприяв підвищений попит на сировинні товари та корисні копалини.

Для структурно слабких, уразливих та малих економік ПІІ зросли на 15% до $39 трильйонів. Однак приток до найменш розвинених країн, країн, що розвиваються, які не мають виходу до моря, і малі острівні держави, що розвиваються, разом узяті становили лише 2,5% від загальносвітового обсягу в 2021 році порівняно з 3,5% у 2020 році. Вплив пандемії посилив крихкість, а інвестиції в сектори, що стосуються ЦСР, продовжували знижуватися. Особливо це стосувалося продовольства, сільського господарства, охорони здоров’я та освіти.

“У 2022 році очікується, що на потоки ПІІ в економіки, що розвиваються, сильно вплине війна в Україні та її більш масштабні наслідки, а також макроекономічні фактори, включаючи зростання відсоткових ставок. Фіскальний простір у багатьох країнах значно скоротиться, особливо в країнах, що розвиваються, що імпортують нафту і продовольство”, – йдеться у доповіді.

Інвестування в Цілі сталого розвитку

Після значного спаду першого року пандемії міжнародні інвестиції в ЦУР підскочили на 70% минулого року. Проте основне зростання інвестицій припало на відновлювані джерела енергії та енергоефективність, де вартість проєктів більш ніж утричі перевищила допандемічний рівень.

“Хоча відновлення у 2021 році у грошовому вираженні є позитивним, інвестиційна активність у більшості секторів, пов’язаних з ЦСР, у економіках, що розвиваються, якщо судити за кількістю проєктів, залишається нижчою за допандемічний рівень. У країнах Азії інвестиції в сектори, що мають відношення до ЦУР, значно зросли. Вартість міжнародного проєктного фінансування в цих секторах зросла на 74% до $121 млрд, переважно завдяки високому інтересу до відновлюваних джерел енергії”, – йдеться у звіті.

Міжнародне проєктне фінансування набуває все більшого значення для інвестицій у досягнення ЦСР та боротьбу зі зміною клімату. Деякі позитивні кроки зроблені у цих областях у 2021 році можуть бути реалізовані вже цього року.

Минулого року обсяг оголошених угод з міжнародного проєктного фінансування досяг рекордного рівня – 1262 проєкти, а їхня вартість збільшилася більш ніж у два рази і склала $656.

Обсяг інвестиційних продуктів, орієнтованих на сталий розвиток, на світових фінансових ринках збільшився на 63% порівняно з 2020 роком, оскільки уряди країн світу прагнуть розробити нормативну базу для сталого фінансування.

У звіті також йдеться, що запровадження глобального мінімального податку на прямі іноземні інвестиції чинитиме важливий вплив на міжнародний інвестиційний клімат. Очікується, що як розвинені, так і країни, що розвиваються, виграють від збільшення збору доходів.

Джерело: www.unctad.org