За рівнем капітальних інвестицій Дніпропетровська область у 2019 році посіла перше місце серед областей України

У 2019 році в Дніпропетровську область вклали $ 2,6 млрд, що дозволило зберегти регіону перше місце у рейтингу капітальних інвестицій серед областей України. Обсяг інвестицій в області збільшився у порівнянні з минулим роком на 9% ($ 219,6 млн).

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $ 2,2 млрд (83%), які у порівнянні з минулим роком зросли на 29%.

Обсяг бюджетних капітальних інвестицій зріс на 35,5% у порівнянні з минулим роком та  склав $ 340,6 млн.

Найбільша доля капітальних інвестицій (63,1%) здійснена у промисловий сектор економіки області та склала $ 1,66 млрд, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($751,3 млн) та переробну промисловість ($ 799,2 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (31,2%). Капітальні інвестиції в цей сектор економіки склали $ 819,4 млн. Найбільша їх кількість вкладена у фінансову та страхову діяльність  ̶  $ 255,7 млн, оптову та роздрібну торгівлю  ̶   $ 196,2 млн і операції з нерухомим майном   ̶  $ 173 млн.

Найбільша кількість капітальних інвестицій за видами активів було вкладено у будівництво  ̶  44,3%.

Інвестиції в нематеріальні активи склали всього 0,8% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $ 21,5 млн, з них у сферу IT інвестували $ 16,7 млн, права на комерційні позначення, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії   ̶   $ 2,9 млн.