За рівнем прямих іноземних інвестицій Дніпропетровська область займає перше місце серед регіонів України

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій накопиченим підсумком на 31.03.2021 року становить $5 117,6 млн, що складає 13% від всеукраїнського показника.

Безпосередньо, за перші 3 місяці 2021 року в економіку Дніпропетровської області іноземними інвесторами вкладено $381,5 млн  прямих інвестицій, з яких  $360,3 млн – реінвестування доходів, $21,2 млн  – інструменти участі у капіталі.

За підсумками 1 кварталу 2021 року, найбільший обсяг прямих інвестиції  накопиченим підсумком спрямовано у промисловість $3 687,8 млн (72,1% загального обсягу), з яких у переробну промисловість направлено $1 344,1  млн, у добувну  ̶  $2 245 млн. Обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловість за цей період збільшився на 10%.

Друге місце з обсягу інвестицій займає сектор послуг, в яку інвестовано $701,8 млн (13,7%), найбільша доля направлена в операції з нерухомим майном  ̶  $327,9 млн та транспорт, складське господарство –  $266,2 млн. Обсяг іноземних інвестицій у сектор послуг збільшився на 16%.

В оптову та роздрібну торгівлю інвестовано  $695,6 млн (13,6 %) та обсяг інвестицій збільшився майже на 11%.

У сферу АПК вложено $21,8 млн (0,4%) та у будівництво – $10,6 млн (0,2%).

Іноземні інвестиції в економіку області надійшли з 61 країни світу. З країн ЄС спрямовано 94,6% загальної кількості прямих іноземних інвестицій  ̶  $4 838,7 млн.

Основні країни-інвестори:

  • Кіпр – $2 214,5 млн (43,3% від загального обсягу прямих інвестицій області);
  • Нідерланди – $1 873,3 млн (36,6%);
  • Німеччина – $599,7 млн (11,7%);
  • Віргінські Острови (Брит.) – $87,2 млн (1,7%);
  • Швейцарія – $40,8 млн (0,8%);
  • інші країни ̶  $302,1 млн (5,9%).

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на кінець березня 2021 року склав $9,8 млн.