Зовнішня торгівля послугами Дніпропетровської області у 2020 році

Зовнішньоторговельний оборот послуг у 2020 році склав $391,6 млн  (2,4% від загального обсягу України). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало $40,8 млн, але у порівнянні з минулим роком скоротилось у 2,2 раза.  Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 0,8 (у 2019 р. – 0,6).

Експорт в секторі послуг з Дніпропетровської області до країн світу у 2020 році становив $ 175,4 млн (1,6% від обсягу експорту України) та незважаючи на пандемію збільшився на 6,4% у порівнянні з минулим роком.

В експорті послуг лідирує сфера ІТ ($67,9 млн) з часткою у 38,7%. Експорт транспортних послуг з часткою у 29,2% зріс на 21,7% у порівнянні з минулим роком та склав $51,2 млн. Третє місце займають ділові послуги – $22,2 млн (12,7%), які зросли на 18%.

Найбільш динамічно зростав експорт послуг приватним особам, культурні та рекреаційні послуги  ̶  у 21,6 раза ($6 млн). Допоміжні та додаткові транспортні послуги зросли у 8 разів та склали $12,3 млн Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності зросли у 2 рази та склали $1,2 млн.

Лідер серед покупців українських послуг  ̶   США ($36 млн), експорт зріс у порівнянні з минулим роком на 5,8%.  На другому місці з експорту послуг є Кіпр – $14,7 млн, торгівля з яким зросла у порівнянні з минулим роком на 6%. Російська Федерація на третьому місці – $14 млн, експорт в яку знизився на 11%.

Значно збільшився обсяг експорту послуг до  Швейцарії, Польщі та Узбекистану.

Імпорт у сфері послуг у Дніпропетровську область з країн світу склав $ 216,2 млн (4,2% від обсягу імпорту України) та зменшився на 15,4% у порівнянні з 2019 роком.

Найбільший обсяг імпорту послуг (34,3%) приходиться на транспортні послуги, які зросли на 55% у порівнянні з минулим роком та склали $74,2 млн. Послуги придбання франшизи та використання інтелектуальної власності склали $53,8 млн (24,9%)  та скоротились на 37,8% у порівнянні з минулим роком. Ділові послуги склали $31,5 млн (14,6%). Варто зазначити, що імпорт цих послуг знизився  на 50%.

Найбільше імпортувались послуги зі Люксембургу – $50,9 млн, імпорт яких скоротився на 33,4%. На другому місці імпорт послуг з Німеччини – $39,5 млн, зі зростанням на 79% у порівнянні з минулим роком. Імпорт з США скоротився на 61% та становив $13,7 млн.

Більш ніж у 2 рази, збільшився імпорт послуг з Узбекистану, Індії, Китаю, Польщі, Молдови, Туреччини та Швеції.

Зовнішньоторговельні операції в секторі послуг підприємств Дніпропетровської області здійснювалися з партнерами зі 130 країн світу.