Зовнішня торгівля послугами Дніпропетровської області у І кварталі 2021 року

Зовнішньоторговельний оборот послуг в I кварталі 2021 року складав $116,1 млн  та збільшився у порівнянні з відповідним періодом 2020 року на 27%  (2,7% від загального обсягу України). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало $9,3 млн.  У порівнянні з I кварталом минулого року коефіцієнт покриття експортом імпорту не змінився і дорівнював 0,9.

Експорт в секторі послуг з Дніпропетровської області до країн світу в I кварталі 2021 року становив $53,5 млн (2,2% від обсягу експорту України) та всупереч пандемії збільшився на 26,8% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

В експорті послуг лідирує сфера ІТ – $19,2 млн, з часткою у 35,9%. Експорт транспортних послуг з часткою у 24,9% зріс на 16,6% у порівнянні з I кварталом минулого року та склав $13,3 млн. Третє місце займають ділові послуги – $7,1 млн (13,3%), які зросли на 36,9%.

Найбільш динамічно зростав експорт послуг приватним особам, культурні та рекреаційні послуги, які збільшились у 37 раз  та складали $6,5 млн. Наукові та технічні послуги зросли у 2,5 раза та склали $4,1 млн.

Лідер серед покупців українських послуг  ̶   США ($9,8 млн), експорт зріс у порівнянні з минулим роком на 4%.  На другому місці з експорту послуг є Польща – $7 млн, торгівля з якою зросла у порівнянні з відповідним періодом минулого року в 6 разів. Швейцарія на третьому місці – $3,8 млн, експорт в яку збільшився у 24 рази.

Значно збільшився обсяг експорту послуг до  Греції, Киргизстану, Лівану, Сінгапуру, Таджикистану та Франції.

 

Імпорт у сфері послуг у Дніпропетровську область з країн світу склав $62,8 млн (3,5% від обсягу імпорту України) та збільшився на 28,6% у порівнянні з I кварталом 2020 року.

Про зростання інвестиційної активності в регіоні свідчить найбільший обсяг імпорту послуг спрямованих на  придбання франшизи та використання інтелектуальної власності, які збільшились  в 18 разів у порівнянні з I кварталом 2020 року та складали $23,9 млн. Частка цих послуг складає 38% від загального обсягу послуг області.

Транспортні послуги склали $17,4 млн (27,7%) та знизились на 11,4% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Ділові послуги склали $6 млн (9,6%), імпорт яких знизився  на 40%.

Найбільше імпортувались послуги з Польщі – $6,9 млн, імпорт яких збільшився у 4,4 раза. На другому місці імпорт послуг з Німеччини, імпорт яких зменшився на 48,6% у порівнянні з відповідним періодом минулого року та становив $6,3 млн. Імпорт з США збільшився на 41,4% та становив $4,1 млн і це третій показник серед світових імпортерів.

Більш ніж у 2 рази, збільшився імпорт послуг з Єгипту, Казахстану, Нідерландів та Туреччини.

 

Зовнішньоторговельні операції в секторі послуг підприємств Дніпропетровської області здійснювалися з партнерами із 115 країн світу.