За рівнем прямих іноземних інвестицій Дніпропетровська область посіла 1-ше місце серед областей України у першому півріччі 2019 року

Обсяг залучених в економіку Дніпропетровської області прямих іноземних інвестиції (накопиченим підсумком) на 01.07.2019 року становить $ 3617 млн (10,7% від загальноукраїнського показника), за цим показником область посідає перше місце серед областей країни. Із країн ЄС інвестовано 87,5% загального обсягу вкладень, або $ 3165,9 млн.

Прямі іноземні інвестиції в економіку регіону за січень – червень 2019 року склали $ 17,3 млн, з яких з країн ЄС надійшло $ 16,8 млн (97,1% від загального об’єму), з інших країн світу – $ 0,5 млн.

Основні країни-інвестори:

  • Кіпр – $ 1 489 млн (41,2% від загального обсягу прямих інвестицій області). Основні сфери інвестування: добувна та переробна промисловість, операції з нерухомим майном, оптова та роздрібна торгівля, транспорт;
  • Нідерланди – $ 756 млн (20,9%). Сфери інвестування: добувна промисловість, транспорт;
  • Німеччина – $ 613,1 млн (17%). Сфери інвестування: переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, транспорт;
  • Віргінські Острови (Брит.) – $ 202,8 млн (5,6%). Сфери інвестування: переробна промисловість, оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, професійна, наукова та технічна діяльність та сільське господарство;
  • Австрія – $ 106,3 млн (3%). Сфери інвестування: оптова та роздрібна торгівля, операції з нерухомим майном, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.
  • Інші країни – $ 449,8 млн (12,4%).

За видами економічної діяльності найбільший обсяг прямих інвестиції спрямовано у промисловість $ 2232,1 млн (61,7 % загального обсягу), це майже 20% від загальноукраїнського показника. Друге місце з обсягу інвестицій займають послуги – $ 1329,8 млн (36,8 %). Майже на одному рівні інвестиції у сферу АПК та будівництво, обсяг яких склав $ 23 млн (0,6%) та $ 32 млн (0,9%) відповідно.

Інвестиції в економіку області надійшли з 59 країн світу.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу станом на 1 липня 2019 року склав $ 19 млн.