Дніпропетровська область збільшила експорт послуг у I півріччі 2020 року

Експорт в секторі послуг з Дніпропетровської області до країн світу у 1 півріччі 2020 року становив $82,1 млн (1,5% від обсягу експорту України) та збільшився на 15% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Експорт послуг в цілому по Україні знизився на 11,6%. Від’ємне сальдо склало $26,2 тис, але знизилось у порівнянні з відповідним періодом 2019 року майже у 2,5 рази. Слід зазначити, що експорт послуг до країн ЄС зріс майже на 20% у порівнянні з 1 півріччям минулого року, та складає половину від загального експорту області.

За видами економічної діяльності в експорті лідирує сфера ІТ ($34 млн) з часткою у 41,4% та позитивною  динамікою у 5,23%, транспортні послуги ($23,2 млн) з часткою у 28,3% та зростанням на 31,5% у порівнянні з минулим періодом, ділові послуги  ($10,2 млн) з долею 12,4%, та зростанням на 4,6%.

Найбільш динамічно зростав експорт послуг автомобільного транспорту  ̶   на 42,4% ($8,9 млн). Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності зросли у майже 5 раз та склали $0,8 млн. Також зросли на 70% послуги з переробки матеріальних ресурсів та інформаційні послуги –  по $3,4 млн.

Лідер серед покупців українських послуг  ̶   США ($17,5 млн), експорт зріс у порівнянні з відповідним періодом на 10,4%. На другому місці з експорту послуг є Кіпр – $7,6 млн, торгівля з яким збільшилась у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 6,6%. Німеччина на третьому місці – $5,8 млн та зі зростанням на 31,8%.

 

Імпорт в секторі послуг у Дніпропетровську область з країн світу склав $108,3 млн (4,6% від обсягу імпорту України) та зменшився на 20,8% у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.

Найбільший обсяг імпорту послуг (37,5%) приходиться на транспортні послуги. Імпорт зазначених послуг збільшився у 2 рази та склав $40,6 млн. Варто зазначити, що послуги залізничного транспорту зросли більш ніж у 4 рази ($27,6 млн), а послуги морського транспорту на 30% ($6,4 млн), у порівнянні з 1 півріччям 2019 року

Друге місце в структурі імпорту займають послуги з придбання франшизи та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – $22,2 млн (20,5%). Але імпорт цих послуг зменшився  на 52%. Імпорт ділових послуг теж зменшився на 58% у порівнянні з відповідним періодом минулого року та склав $18,2 млн (16,8%). Варто зазначити, що наукові та технічні послуги зросли більш ніж у 2 рази та склали $9,9 млн.

Найбільше імпортувались послуги зі Німеччини – $22,9 млн, збільшившись майже у 3 рази. На другому місці імпорт послуг з Латвії – $ 6 млн, зі зростанням на 65,5% у порівнянні з відповідним періодом. Імпорт з Великої Британії зріс на 87,3% та становив $ 5,8 млн  ̶  це трете місце.

Зовнішньоторговельні операції в секторі послуг підприємств Дніпропетровської області здійснювалися з партнерами зі 124 країн світу.