Конкурс на одержання субгранту «Розвиток мікропідприємництва у громадах»

«Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)» (надалі – «Проєкт АГРО») зацікавлений у наданні підтримки діючим і придатним українським неурядовим і громадським організаціям, об’єднанням і приватним підприємствам, які запропонують життєздатні механізми започаткування нових видів господарської діяльності у громадах, що дозволить мешканцям розширити свої джерела доходів і підвищити конкурентоздатність на місцевому ринку праці. У свою чергу це повинно дозволити громадам розширити наявний діапазон вузьких сфер спеціалізації або започаткувати нові види діяльності, що залучатимуть людей до оплачуваної праці чи мікропідприємництва.

Мета запиту:

З огляду на потребу в розробці та пілотуванні проєктів, які дозволять сільським громадам отримати реальні інструменти для розвитку бізнесу, підвищення рівня зайнятості, якості потрібних місцевим роботодавцям людських ресурсів, діяльність у рамках субгранту може, зокрема, передбачати наступне:

 • Розробку механізму виявлення економічної спеціалізації, до якої схильні мешканці громади (на основі історичного досвіду, наявного потенціалу чи ринкової ніші; якщо у громаді є які-небудь національні/етнічні меншини, слід врахувати національні/етнічні нішеві продукти).
 • Інформаційні заходи з метою популяризації професій і занять, які мають високий попитом серед місцевих роботодавців (всі заходи повинні проводитися з дотриманням вимог доступності для людей з інвалідністю).
 • Розвиток у студентів і молоді навичок та готовності перетворювати свої творчі ідеї у підприємницьку діяльність (розробка адаптованих програм для дітей та молоді; якщо навчання проводиться мовою національних/етнічних меншин, перекладіть програми навчання, якщо про це попросять).
 • Заходи з метою пошуку перспективних ідей і бізнес-ніш для впровадження у громаді.
 • Заходи, покликані допомогти мешканцям громади, які мають бізнес-ідеї, оцінити перспективи їхньої реалізації.
 • Навчальні заходи, що допоможуть започаткувати мікробізнес, і консультаційні програми, що дозволять розвивати господарську діяльність.
 • Заходи з розвитку людського капіталу, що дозволять місцевим роботодавцям найняти кваліфікованих працівників або підвищити рівень зайнятості мешканців громади (залучення недостатньо представлених груп населення як додаткового активу для розвитку громади).
 • Розробку механізмів координації діяльності місцевої влади, роботодавців і місцевих професійно-технічних навчальних закладів, що дозволять ініціювати чи розвивати ланцюги створення вартості або перспективні проєкти, які потребують певної спеціалізації та масштабування.
 • Сприяння співпраці між зацікавленими сторонами на території громад з метою підвищення якості послуг професійного навчання та бізнес-послуг для майбутніх підприємців.
  • Удосконалення навчальних програм у місцевих навчальних закладах професійної освіти для підготовки кваліфікованих робітників, які мають великий попит серед роботодавців.

Проєкт AГРО заохочує заявки від організацій, які відповідають вищезазначеним критеріям прийнятності та демонструють наступне:

 • Заявник може бути українською неурядовою або громадською організацією, об’єднанням або приватним підприємством. Заявник повинен бути офіційно заснованою, зареєстрованою в Україні організацією, що визнається відповідними українськими органами влади та дотримується українського законодавства і всіх вимог цивільного та податкового кодексів України.
 • Заявник повинен мати щонайменше 5 років досвіду здійснення відповідної діяльності у сфері місцевого економічного розвитку, проєктної діяльності, надання навчально-консультаційних послуг.
 • Заявник повинен мати досвід успішної реалізації щонайменше 5 проєктів у сфері розвитку людського капіталу, розробки та реалізації навчально-консультаційних програм, проєктів розвитку бізнесу.
 • Заявники повинні мати принаймні персонал на наступні посади: Координатор проєкту та провідні експерти.

Інформація про подання заявки

Проєкт АГРО проведе передзаявочний онлайн семінар 26 березня 2021 р. з 10.00 до 12.00 години за київським часом. Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі III ЗПЗ № 29 критеріям прийнятності та бажають взяти участь у цьому семінарі, повинні підтвердити свою участь, надіславши ім’я учасника, назву організації, електронну адресу учасника та його номер телефону до 25 березня 2021 р. на адресу agro.subawards@chemonics.com з посиланням у темі листа на RFA № 29.

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі на нижчезазначену адресу електронної пошти з посиланням на RFA №29. Заявки повинні бути подані не пізніше 18:00 за місцевим часом 09 квітня 2021 р. на адресу: agro.subawards@chemonics.com.

Усі питання щодо ЗПЗ №29 просимо надсилати на електронну адресу: agro.subawards@chemonics.com з посиланням на RFA № 29 у темі листа.

Повний опис технічного завдання та інструкцій щодо підготовки та подання заявок наведені у Запиті на подання заявок на одержання субгранту (RFA/ЗПЗ) №29 за посиланням.

Завантажити додатки

Джерело: www.prostir.ua