Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2023 – 2024 роки

У жовтні на черговій сесії Дніпропетровська обласна рада ураховуючи звернення Дніпропетровської обласної військової адміністрації та висновки й рекомендації постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань діяльності комунальних підприємств та підприємництва, затвердила Програму розвитку малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2023 – 2024 роки.

Мале та середнє підприємництво є важливим сектором ринкової економіки, яка забезпечує створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів, що дозволяє розв’язувати соціально-економічні проблеми, стимулює підвищення конкурентоспроможності та розвиток інновацій. При цьому проблемними питаннями у сфері малого та середнього підприємництва залишаються дефіцит власних фінансових ресурсів, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на міжнародні ринки, недостатній рівень конкурентоспроможності та обмеженість управлінського досвіду з сучасних методів ведення бізнесу.

Програма розвитку малого та середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2023 – 2024 роки (далі – Програма) передбачає реалізацію стимулюючих проєктів і заходів, у тому числі спрямованих на подолання негативних наслідків форс-мажорних обставин (війни, пандемії тощо) й підтримку подальшого розвитку малого та середнього підприємництва. Основним механізмом досягнення поставлених цілей є ефективне партнерство: влада – громада – бізнес. 

Метою Програми є створення сприятливих умов для відновлення й розвитку малого та середнього підприємництва, нових форм ведення бізнесу, підтримки підприємницьких ініціатив та орієнтації молоді на започаткування власного бізнесу.

Основними напрямами розвитку малого та середнього підприємництва є:

  • розвиток і підтримка нових видів діяльності малого та середнього підприємництва;
  • підвищення конкурентоспроможності продукції місцевих виробників;
  • розширення мережі об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва;
  • створення сприятливого середовища для розвитку молодіжного підприємництва;
  • забезпечення продуктивної зайнятості населення, у тому числі його соціально вразливих верств, за рахунок створення нових робочих місць на діючих і новостворених малих та середніх підприємствах та активізації самозайнятості;
  • методична, інформаційна, консультаційна, освітня та юридична допомоги;
  • залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки й розвитку малого та середнього підприємництва.

Основою Програми є підтримка малого та середнього підприємництва через створення нових робочих місць, створення майданчиків для комунікації між владою та бізнес-спільнотою, запровадження дієвої системи консультаційної й правової підтримки бізнесу, посилення ринкових позицій та підтримка місцевих виробників тощо.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Обсяги фінансування з обласного бюджету визначаються щороку під час його формування або у ході виконання у межах наявних фінансових ресурсів.

Нагадуємо, що з метою підтримки малого та середнього бізнесу  продовжує діяти програма “Доступні кредити 5-7-9%”. Вона спрямована на  державну підтримку та розширення бізнесу через забезпечення капітальних інвестицій рекордно низькими відсотками — 5%,7% або 9% відповідно, а останню інформацію про неї можливо отримати за посиланням.