Верховна Рада ухвалила зміни до Закону “Про індустріальні парки”, спрямовані на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

Закон передбачає спрощення створення та розбудову індустріальних парків.
Нова редакція суттєво розширює перелік об’єктів, які можуть розміщуватися в індустріальному парку:

  • офіси керуючої компанії, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами;
  • заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;
  • бізнес-кампуси, акселератори, фонди, компанії-резиденти, лабораторії з розвитку інноваційних технологій;
  • багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;
  • пожежні частини; озеленені території; виробничі будівлі та споруди; інженерні будівлі та споруди).

Крім того, визначено правовий статус наукових парків, їх організаційно-правову форму, окреслено їх завдання та мету, надано право засновникам створювати наукові парки без погодження із центральними органами виконавчої влади. Також документ надає право науковим паркам самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх відповідним центральним органом виконавчої влади.

Нова редакція закону значно збільшує фінансово-інвестиційні стимули для індустріальних парків:

  • компенсація керуючим компаніям, ініціаторам створення – суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків 50% витрат на підключення та приєднання до електромереж;
  • часткова компенсація від 15% до 70% інвестицій (загальних капітальних витрат) учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності;.
  • компенсація учасникам індустріальних парків від 30% до 70% загальної суми відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності;

Перехідними положеннями Закону зменшено мінімальний розмір земельної ділянки для розміщення індустріальних парків. Тепер створювати індустріальні парки можливо на земельних ділянках площею не менше 10 гектарів і не більше 1 000 гектарів. Запровадження звільнення від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва при зміні цільового призначення для розміщення індустріальних (промислових) парків. Допускається також розташування між земельними ділянками індустріального парку земельних ділянок, на яких розташовано або передбачається розташувати відповідно до містобудівної документації виключно об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Очікується, що закон дозволить розкрити потенціал індустріальних парків як дієвого механізму подолання проблем в промисловості. Зокрема, стимули, передбачені документом, мають забезпечити: зростання рівня зайнятості населення і зменшення відтоку кваліфікованих кадрів за кордон; зростання реальних доходів громадян, збільшення несировинного випуску та експорту; збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів та фінансування соціальних ініціатив; створення сприятливого інвестиційного клімату; забезпечення зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності.

Джерело: www.rada.gov.ua