Транспорт та логістична інфраструктура – лідери за зростанням капітальних інвестицій Дніпропетровського регіону

Дніпропетровське інвестиційне агентство продовжує знайомити відвідувачів інвестиційного порталу з актуальними показниками інвестиційної діяльності регіону. Відповідно до інформації статистичних органів, у першому півріччі 2021 року підприємства та установи всіх форм власності Дніпропетровської області здійснили капітальні інвестиції на суму $941 млн (13,2% від всеукраїнського показника), що дозволило зберегти регіону перше місце у рейтингу капітальних інвестицій серед областей України. Незважаючи на карантинні обмеження, капітальні інвестиції  збільшились на 18% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $805,4 млн (85,6%), які у порівнянні з відповідним періодом 2020 року  збільшились на 22%. Обсяг бюджетних капітальних інвестицій теж збільшився майже на 30% у порівнянні з 1 півріччям минулого року та  склав $108,3 млн.

Найбільша доля капітальних інвестицій (59%) здійснена у промисловий сектор економіки області – $555,1 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($247,4 млн) та переробну промисловість ($276,4 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (23%). Капітальні інвестиції склали $216 млн. Найбільша їх кількість вкладена у державне управління, обов’язкове соціальне страхування  ̶  $85 млн, операції з нерухомим майном   ̶  $46,8 млн, транспорт і складське господарство – $32,8 млн. Слід зазначити, що капітальні інвестиції в транспорт та складське господарство збільшились на 48% у порівнянні з першим півріччям 2020 року.

В оптову та роздрібну торгівлю вкладено $132,3 млн капітальних інвестицій (14,1% від загального обсягу), з яких в роздрібну торгівлю вкладено 79,7% інвестицій у даний сектор  ̶  $105,4 млн, в оптову торгівлю    ̶  $24,4 млн та торгівлю автотранспортними засобами і їх ремонт  ̶  $2,5 млн.

За видами матеріальних активів найбільша кількість інвестицій направлено у будівництво  ̶ 48,9% ($460,5 млн) та збільшився у порівнянні з минулим періодом на 11%.

Інвестиції в нематеріальні активи склали всього 1,3% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶  $12 млн, з них у програмне забезпечення та бази даних інвестували $6,7 млн.