Високі показники ПІІ підтверджують сприятливий інвестиційний клімат області

За даними Національного банку України обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестиції на 31.09.2020 року становить $4 730,2 млн (13% від всеукраїнського показника). За цим показником область лідирує серед регіонів України.

Інвестиції в економіку області надійшли з 61 країн світу. З країн ЄС спрямовано 93,7% загальної кількості прямих іноземних інвестицій  ̶  $4 432,2 млн.

Основні країни-інвестори:

  • Кіпр – $2017,4 млн (42,6 % від загального обсягу прямих інвестицій області);
  • Нідерланди – $1714,8 млн (36,3%);
  • Німеччина – $585 млн (12,4%);
  • Віргінські Острови (Брит.) – $81,7 млн (1,7%);
  • Швейцарія – $37,3 млн (0,8%);
  • інші країни ̶  $294 млн (6,2%).

За видами економічної діяльності найбільший обсяг прямих інвестиції спрямовано у промисловість $3 407,1 млн (72% загального обсягу), з яких у переробну промисловість направлено $1275,8 млн, у добувну  ̶  $2044,7 млн.

Друге місце з обсягу інвестицій займають послуги – $1283,4 млн (27,1%). Найбільше інвестицій спрямовано в оптову та роздрібну торгівлю   ̶ ̶ $689,9 млн, операції з нерухомим майном  ̶  $334,6 млн та тимчасове розміщування й організацію харчування  ̶ $151,5 млн.

Майже на одному рівні інвестиції у сферу АПК та будівництво, обсяг яких склав $20,6 млн (0,4%) та $19 млн (0,4%) відповідно.

За 9 місяців 2020 року в економіку Дніпропетровської області іноземними інвесторами вкладено  $27,1 млн прямих інвестицій.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на кінець вересня 2020 року склав $9,3 млн.