За рівнем капітальних інвестицій Дніпропетровська область у 2020 році посіла перше місце серед областей України

У 2020 році підприємствами та установами всіх форм власності здійснили капітальні інвестиції на суму $1869,8 млн (12,5% від всеукраїнського показника), що дозволило зберегти регіону перше місце у рейтингу капітальних інвестицій серед областей України. Зменшення інвестицій склало 20% у порівнянні з минулим роком.  

В структурі капітальних інвестицій області більшу частину складають власні кошти підприємств  ̶  $1463,4 млн (78,3%). Обсяг бюджетних капітальних інвестицій зріс на 5% та  склав $319,4 млн.

Найбільша доля капітальних інвестицій (54,4%) здійснена у промисловий сектор економіки області – $1017,3 млн, з яких значна частина інвестована в добувну промисловість ($519,9 млн) та переробну промисловість ($416 млн).

На другому місці  ̶  сектор послуг (39,4%). Капітальні інвестиції склали $737,3 млн. Найбільша їх кількість вкладена у державне управління, обов’язкове соціальне страхування  ̶  $279,6 млн, оптову та роздрібну торгівлю  ̶   $ 236,2 млн і операції з нерухомим майном   ̶  $106,4 млн. Слід зазначити, що капітальні інвестиції в оптову та роздрібну торгівлю зросли на 35% у порівнянні з 2019 роком.

За видами матеріальних активів найбільша кількість інвестицій була направлена у будівництво  ̶ 55,6%

Інвестиції в нематеріальні активи склали всього 1% від загальної кількості капітальних інвестицій  ̶   $17,7 млн, з них у сферу IT інвестували $10,9 млн, права на комерційні позначення, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії   ̶   $4,2 млн.