За рівнем прямих іноземних інвестицій Дніпропетровська область у 2020 році посіла перше місце серед регіонів України

Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій накопиченим підсумком на 31.12.2020 року становить $4 722,1 млн. За цим показником область лідирує серед регіонів України 10 років поспіль.

Безпосередньо, у 2020 році в економіку Дніпропетровської області іноземними інвесторами вкладено  $81,5 млн прямих інвестицій, що на 54% більше показника минулого року.

Іноземні інвестиції накопиченим підсумком в економіку області надійшли з 64 країн світу. З країни ЄС спрямовано 94% загальної кількості прямих іноземних інвестицій  ̶  $4 437,3 млн.

Основні країни-інвестори:

  • Кіпр – $2 012,9 млн (42,6% від загального обсягу прямих інвестицій області) ̶  325 компаній з іноземними інвестиціями (ІІ);
  • Нідерланди – $1 723,4 млн (36,5%)  ̶  24 компанії з ІІ ;  
  • Німеччина – $585,6 млн (12,4%)  ̶  55 компаній з ІІ;
  • Віргінські Острови (Брит.)  ̶  $73,4 млн (1,6%)  ̶  88 компаній з ІІ;
  • Швейцарія – $37,3 млн (0,8%)  ̶  18 компаній з ІІ;
  • інші країни ̶  $289,5 млн (6,1%).

За видами економічної діяльності найбільший обсяг прямих інвестиції спрямовано у промисловість $3 402,4 млн (72,1% загального обсягу), з яких у переробну промисловість направлено $1 279  млн, у добувну  ̶  $2 046,5 млн.

Друге місце з обсягу інвестицій займає оптова та роздрібна торгівля  – $677,5 млн (14,3%).

У сферу послуг інвестовано $602,5 млн, найбільша доля яких направлена в операції з нерухомим майном  ̶  $342,9 млн та транспорт, складське господарство – $149,9 млн.

Майже на одному рівні інвестиції у сферу АПК та будівництво, обсяг яких склав $20,6 млн (0,4%) та $19,1 млн (0,4%) відповідно.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на кінець 2020 року склав $9,7 млн.