Заходи для підтримки бізнесу та розширення можливостей програми «Доступні кредити 5-7-9%» в умовах карантину

18 березня 2020  року, Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки суб’єктам мікропідприємництва та малого підприємництва».Уряд  вдосконалює механізм Державної програми «Доступні кредити «5-7-9%», розширює її функціонал та коло підприємців, які зможуть нею скористатися.  

В частині надання нових можливостей підприємцям та вдосконалення самої програми «Доступні кредити 5-7-9%» передбачено:

1) збільшення максимальної суми кредиту з 1,5 млн грн до 2 млн грн;

2) розширення інвестиційних цілей, на які можуть бути надані кредити за цим Порядком:

  • придбання нежитлової нерухомості без права передачі такої нерухомості в платне або безоплатне користування третім особам;
  • придбання обʼєктів права інтелектуальної власності за договорами комерційної концесії (франчайзингу), повʼязаних із реалізацією субʼєктом підприємництва інвестиційного проєкту;
  • поповнення обігових коштів суб’єктів підприємництва у розмірі не більше 25% від загальної вартості інвестиційного проєкту, що фінансується кредитними коштами;

3) перегляд розрахунку процентної ставки за кредитом;

4) збільшення до 35% рівня максимальної суми сплати за гарантією Фонду розвитку підприємництва з відповідним збільшенням допустимого рівня частки проблемної заборгованості за кредитами, наданими новоствореним суб’єктам підприємництва, до 25%;

В частині змін, покликаних запобігти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та подолання її наслідків ідеться зокрема про:

1)розширення цілей, на які надається фінансова державна підтримка, антикризовими заходами, та цілей, на які можуть бути надані кредити за цим Порядком:

  • інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням суб’єктом підприємництва господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;
  • фінансування оборотного капіталу субʼєктів підприємництва, що здійснюють господарську діяльність з надання населенню соціально-медичних послуг та/або соціально-побутових послуг (в т.ч. догляд за хворими, доставка продуктів харчування тощо), на покриття витрат суб’єкта підприємництва на оплату заробітної плати працівників, орендної плати, комунальних послуг, тощо, та у випадку, якщо таке фінансування призведе до збереження або приросту робочих місць такого суб’єкта підприємництва;

2) установлення терміну, до якого суб’єкти підприємництва можуть звернутися за державною підтримкою на антикризові заходи, до 1 вересня 2020 року;

3) установлення максимальної суми кредиту:

  • до 3 млн грн для субʼєктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;
  • до  1 млн грн гривень, якщо кредит надається на фінансування оборотного капіталу суб’єкта підприємництва у визначених випадках;

4) зниження витрат на сплату базової процентної ставки за кредитами суб’єктів підприємництва, які здійснюють господарську діяльність з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;

5) включення кредитів, які надаватимуться на антикризові заходи, до кредитного портфеля уповноважених банків, за яким Фондом надається гарантія в розмірі 80 відсотків основної суми заборгованості.

Станом на 16.03.2020 програмою «Доступні кредити «5-7-9%» видано 169 кредитів на загальну суму 110,2 млн гривень. 

Джерело www.me.gov.ua