Оцінки стану та потреб бізнесу в Україні: відмінності в оцінках місцевої влади та бізнесу

Центр розвитку інновацій, Офіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес спільно з Advanter Group за підтримки Європейського Союзу та в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України провели дослідження стану та потреб українського бізнесу під час воєнного стану, опитавши представників бізнесу та місцевої влади. Період опитування: 25.05–10.06.2022 року. До аналізу взято дані від 19 обласних військових адміністрацій (ОВА), 188 територіальних громад (далі — громад) та 877 власників та CEO бізнесів. 

У попередніх публікаціях ми надали окремо оцінки від бізнесу та місцевої влади, зокрема в регіональному розрізі. Зараз ми звертаємо увагу на те, що на прикладі поставлених питань дані від бізнесу та оцінки місцевої влади (громад, ОВА) суттєво розходяться. Водночас місцеві органи влади є важливим джерелом оперативних даних для Уряду, на основі яких формується політика та ухвалюються рішення. У сучасних умовах це актуалізує необхідність розвитку системних регіональних досліджень за репрезентативної участі всіх типів стейкхолдерів, розвитку взаємодії між місцевою владою та бізнесом, формування експертних мереж («колективного інтелекту») для оперативного опрацювання виявлених проблем та рішень, найкращих практик і їх масштабування, трансформації управління до роботи зі спільними для всіх цифровими даними. 

1. Оцінки поточного стану бізнесу, порівнюючи з 24.02.2022 року

Серед ОВА та територіальних громад переважають більш оптимістичні оцінки поточного стану бізнесу, які суттєво не збігаються з даними отриманими від бізнесу:

 • Згідно з опитуванням, представники громад вважають, що лише 3% бізнесу призупинили роботу, на думку ОВА — 16%. А дані від бізнесу свідчать, що близько 50% (46,8%) повністю або майже зупинити діяльність. 
 • ОВА вважають, що 58% підприємств не набагато (на 10–30%) скоротили обсяги виробництва, на думку громад — 44%. А дані від бізнесу — що це стосується лише 16,2%. 
 • Згідно з даними від бізнесу, 12,5% суб’єктів господарювання змогли зберегти чи навіть збільшити обсяги робіт. Це збігається з оцінками ОВА — 10%, але не збігається з баченням на рівні громад — 29%.

2. Прогнози на 2022 рік щодо діяльності бізнесу

Серед ОВА та громад переважає оптимізм у прогнозах розвитку бізнесу у 2022 році, які суттєво не збігаються з даними, отриманими від бізнесу:

 • майже 80% ОВА та громад прогнозують, що бізнес буде працювати на рівні 50–80% чи взагалі вийде на рівень 2021 року. Проте такі оцінки поділяє лише близько 30% бізнесу,
 • 63% бізнесу песимістичні в оцінках перспектив — вважають, що обсяги діяльності становитимуть менше як 50% від обсягів 2021 року, чи взагалі не будуть працювати. Такі оцінки поділяє менше як 20% ОВА та громад.

3. Орієнтація на експорт

Згідно зі статистичними даними Економічного профайлу (на платформі великих даних Vkursi) станом на 2021 рік та даними опитування, близько 5% суб’єктів господарської діяльності займалися експортною діяльністю. За результатами опитування, станом на червень 2022 року вже майже половина підприємств України (44%) орієнтуються на розвиток експорту. Водночас лише 26% громад та 63% ОВА володіють даними про розвиток зовнішньоекономічної діяльності на своїй території.

4. Взаємодія бізнесу з місцевою владою 

80,1% бізнесу не взаємодіє з ОВА чи громадами, а 94,1% бізнесу не знають, чи не долучені до програм підтримки від громад чи ОВА. І тільки 1,6% представників бізнесу зазначили, що вже брали участь у програмах підтримки та отримали результат.

Проте, 61% громад та 100% ОВА зазначають про наявність чи розробку програм підтримки бізнесу.

Крім того, в областях та громадах наявна та розвивається інфраструктура підтримки, яка має активно взаємодіяти бізнесом. Зокрема: 

 • відділи підтримки підприємництва, розвитку економіки (100% ОВА та 76% громад),
 • координаційна рада з питань підприємництва (95% ОВА та 49% громад),
 • фонд підтримки підприємництва (74% ОВА та 33% громад) та інше.

5. Перешкоди для бізнесу на шляху відновлення

Представники бізнесу та місцевої влади мають спільну думку щодо деяких перешкод для відновлення та розвитку бізнесу. Серед цих перешкод (укрупнені діапазони значень): 

 • відсутність достатньої кількості клієнтів (близько 50–60%), 
 • відсутність достатнього капіталу (близько 30–40%), 
 • недоступність кредитних коштів (близько 20–40%).

 

Водночас суттєво різне бачення представників бізнесу та громад ОВА щодо перешкод:

 • непередбачувані дії держави (від 0% до 30%),
 • відсутність необхідної підтримки на рівні України (від 0% до 16%),
 • перешкоди з боку регуляторних та фіскальних органів (від 0% до 10%), 
 • зруйнованість ланцюгів постачання (від 10% до 80%),
 • відсутність кадрів (від 10% до 50%), 
 • клієнти не розраховуються (від 5%до 20%),
 • неефективна, довга, дорога логістика(від 20% до 60%),
 • сировиною базою для виробництв (від 15% до 60%),
 • високих податків (від 5% до 15%),
 • відсутність експертизи в експорті (від 15% до 30%)
 • непрогнозованістю ситуації в Україні (від 50% до 80%)

Різниця в оцінці таких перешкод громадами та ОВА відрізняється 1,5–8 рази.

Джерело: https://business.diia.gov.ua/