Регіональні результати дослідження стану та потреб бізнесу в умовах війни

Центр розвитку інноваційОфіс з розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт Дія.Бізнес спільно з Advanter Group за підтримки Європейського Союзу та в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України провели дослідження стану та потреб українського бізнесу під час воєнного стану.

Період опитування: 25.05–10.06.2022. Всього проаналізовано дані від 877 власників та CEO бізнесів. У публікації Стан та потреби бізнесу в умовах війни: результати опитування представлено загальнонаціональні результати, які мають такі регіональні відмінності.

1. Бізнес — активний учасник боротьби за незалежність України

93,4% — залучені в допомогу країні під час війни, близько 70% — безпосередньо у волонтерську діяльність.

Від 32,5% (Схід України) до 43,3% (Південь України) власників/співвласників/керівників та працівників бізнесу самостійно, по змозі залучені до боротьби за незалежність. Для 41,5% респондентів Центральної України допомога армії (волонтерство, передача безоплатно/за собівартістю частини власної продукції, надання послуг тощо) — це важлива частина життєдіяльності їх колективу та бізнесу загалом. 

Кожен п’ятий (а на Заході України — кожен третій) бізнес переконаний, що саме розвиток бізнесу, створення нових робочих місць, своєчасна та повна сплата податків — важливий внесок в перемогу України у війні з російською федерацією.

Водночас майже кожен п’ятий бізнес Сходу України не має можливості долучитися до допомоги. На Заході та в Центрі країни частка такого бізнесу становить менше ніж 3%, а на Півночі та Півдні — трохи менше ніж 6%.

2. У різних регіонах країни повномасштабна війна по-різному вплинула на роботу бізнесу

Загалом в Україні близько 50% бізнесу не працюють. Проте 12,4% змогли зберегти чи навіть збільшити обороти, порівнюючи з періодом до 24.02.2022.

На Заході України більшість опитаного бізнесу (29,3%) працює частково — на рівні 40–60% від довоєнних обсягів, а чверть підприємств зменшила обсяги діяльності до 70–90% довоєнного рівня.

У Центрі країни зменшили обсяги діяльності до 70–90% довоєнного рівня 27,4% бізнесу. Ще 23,6% бізнесу працюють на рівні 40–60% довоєнних показників, а 22,6% бізнесу майже повністю зупинили діяльність.

Значно гірші умови діяльності бізнесу на Півночі, Півдні та Сході України. Таким чином, більшість опитаного бізнесу (відповідно 35,1%, 23,9% та 32,5%) заявляють про майже повне припинення роботи. При цьому цікаво, що 18,3% опитаного бізнесу на Півдні України практично не змінили обсягів діяльності в умовах війни. Натомість майже кожен п’ятий респондент на Півночі й Півдні та кожен другий респондент на Сході країни заявляє про повну зупинку роботи.

3. Бізнес зазнав значних прямих витрат, які оцінюються у $85 млрд за три місяці війни. 19% змушені здійснити релокацію. Лише серед МСБ було скорочено понад 1 млн працівників

Втрати бізнесу:

Лише біля третини бізнесу Заходу, Центру, Півночі та Півдня України не зазнала суттєвих втрат. Натомість на Сході країни це лише кожен шостий бізнес. 

Частка бізнесу, обсяг прямих втрат якого коливається в межах $10,000–$50,000, була вищою на Заході, Півночі та Півдні України (понад 22%). Натомість у Центрі та на Сході такого бізнесу було приблизно 19%.

Очевидно, бізнес, який зазнав найбільших втрат (в обсязі понад $200,000), здебільшого розташований на Сході України. 

Релокація:

Про релокацію замислилася значна частина бізнесу у всіх регіонах України. На цей час приблизно 80% підприємств Заходу, Центру, Півночі та Півдня України не планують релокації. Але відповідний показник Сходу України — 55,6%. 41% підприємств Сходу вже релокували свої виробничі потужності та персонал чи здійснять це найближчим часом. Для регіонів та громад, які вже стали прихистком для ВПО, це відкриває унікальну можливість позмагатися за долучення цього підприємницького капіталу й посилити місцеву економіку. 

На тлі такого масштабного тренду релокації, чисельності громадян України, що виїхали за кордон, майже відсутні настрої серед бізнесу релокуватися за кордон.

4. Бізнес оговтується від шоку війни й починає планувати свій розвиток. 33,4% — вже мають стратегію дій, 50,5% — у процесі обдумування та інтуїтивного управління

На Заході та в Центрі країни бізнес дещо швидше адаптується. Таким чином, 37,1% Заходу України мають стратегію розвитку з урахуванням нових реалій. У Центрі — це майже 36%, на Півночі та Сході — приблизно 34%, а на Півдні — лише 24,5%. 

Приблизно кожен 4-й бізнес Заходу, Центру та Півночі має стратегію розвитку та вже гнучко адаптував до неї свої поточні плани роботи. На Півдні та Сході України — це кожен 5–6-й бізнес. 

Лише кожен 10-й бізнес Заходу, Центру та Півночі та Сходу України не бачить сенсу в плануванні подальшої роботи в умовах війни. На Півдні — це кожен п’ятий бізнес.

5. Відбувається глобальна зміна бізнес-стратегій серед МСБ — вже 43% планують розвиток експорту

Визначилися вже 48,2% бізнесу Заходу, 47,8% Півночі, 33% Центру, 36,2% Сходу, 30% Півдня. Значна частина з них — це бізнес, який вже мав досвід експортної діяльності в довоєнний період. 

Значний внесок у цей тренд зробить перетік в експортери бізнесу, орієнтованого в довоєнний період на внутрішній ринок — на Півночі (42,1% бізнесу), на Сході (36,2%), на Заході (35,3%), у Центрі (25,5%), на Півдні (30%). 

Одночасно велика частина бізнесу продовжує орієнтувати свій розвиток на внутрішній ринок — 50,9% бізнесу Заходу, 51,8% — Півночі, 67% — Центру, 62,7% — Сходу, 67,8% — Півдня. 

Експортна переорієнтація значної частини бізнесу, пов’язаного з внутрішнім ринком, здійснить позитивний вплив на ринок України — підвищить якість продукції (робіт, послуг), попит на інновації, культуру менеджменту, рівень оплати праці кваліфікованих працівників, сприятиме поверненню біженців.

6. Подальший розвиток бізнесу супроводжується зростанням попиту на капітал. Загальні потреби лише МСБ оцінюються в $73 млрд. У разі його доступності бізнес зможе сплатити до бюджету не менше, ніж планував на 2022 рік до 24.02.2022

Пошук фінансування є поточним пріоритетом для 41% бізнесу. При цьому, якщо більшість бізнесу Центру, Півночі та Півдня України потребу у фінансових ресурсах для реалізації власних стратегій оцінюють на рівні до 1 млн грн, то на Заході та Сході — від 1 до 10 млн грн.

Частка бізнесу, який вказує на потребу в додатковому фінансуванні своєї діяльності в обсязі 11–60 млн грн, найвищою є на Півдні (18,9% бізнесу) та Півночі (17,1%) країни. В інших регіонах цей показник коливається в межах 13–15%.

7. Топ-перешкоди для розвитку бізнесу

  • 62% — відзначили брак платоспроможних клієнтів, а також припинення розрахунків із боку наявних клієнтів для понад 20%;
  • 48% — непрогнозованість ситуації на внутрішньому ринку, а також непередбачуваність економічної політики держави для майже 30%;
  • 43% — брак капіталу, а також недоступність кредитних коштів, програми «5–7–9» для майже 30%;
  • 26% — зруйнованість ланцюгів постачання, а також довга й дорога логістика для 23%. 

8. Наявні в громадах та ОВА програми підтримки місцевої економіки поки що не стали дієвим інструментом відновлення

Тож лише 11% бізнесу Заходу України та менше ніж 10% бізнесу Сходу України беруть участь у зазначених програмах. В інших регіонах країни відповідний показник не перевищує 6%. При цьому більшість бізнесу, який бере участь у програмах підтримки підприємництва в територіальних громадах, вже отримав практичний результат у контексті свого відновлення/розвитку. Найбільше такого бізнесу на Заході (86%) та Сході (87,5%) України. Відповідний показник на Півдні країні — 71,8%, а в Центрі та на Півночі — приблизно 68%.

Частка бізнесів, які знають про існування програм підтримки підприємництва в територіальних громадах, однак не беруть у них участь, коливається від 8,3% на Півночі Україні до 21,6% на Заході Україні. 

Натомість 67,2% бізнесу Заходу України не знає про жодну зазначену вище програму. У Центрі країни такого бізнесу 74,5%, на Сході — 75,9%, на Півдні — 77,2%, а на Півночі — 86%.

Наразі бізнес здебільшого покладається на власні сили та майже не взаємодіє з представниками ОДА (ОВА) та територіальних громад. Зокрема, на це вказують приблизно 65% респондентів Заходу та Півдня України, 73,6% респондентів Центру України та близько 84% респондентів Півночі та Сходу України. 

Серед бізнесу, який все ж має досвід взаємодії із представниками ОДА (ОВА) та територіальних громад, у всіх регіонах країни, крім Сходу, переважає той, який взаємодіє лише під час офіційних заходів, проте не входить у жодну робочу групу при ОДА (ОВА)/територіальній громаді. 

Водночас бізнес, який регулярно взаємодіє з представниками ОДА (ОВА) та територіальних громад щодо питань відновлення/розвитку, вказує на низьку результативність такої взаємодії. Тож серед вказаного бізнесу практичний результат від співпраці з органами влади отримало лише 45% бізнесу Центру України, 38,4% — Заходу, 33% — Сходу. На Півночі та Півдні відповідний показник не перевищує 25%. 

9. Українські підприємці вірять у перемогу

Реєстрація нового бізнесу після 24.02.2022 вже становить 52 164 СГД. У перші чотири місяці війни темп реєстрації нового бізнесу наздоганяє відповідний період 2021 року: 

  • квітень — 60% 
  • травень — 87% 
  • червень — очікується 90% (77% станом на 23.06.2022)

При цьому відбуваються масштабні зміни в рейтингу привабливості регіонів — 80% регіонів змінили свої позиції під впливом повномасштабного вторгнення рф. Це було виявлено в досліджені за перші 2 місяці воєнного стану — Війна та регіони України: як змінюється привабливість для підприємців.

Для довідки

Публікація підготовлена Центром розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес спільно з Advanter Group за підтримки Європейського Союзу, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій та Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України та Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Публікація відображає позицію авторів і не обов’язково відображає думку Європейського Союзу.

Дослідження підготовлене в рамках Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.

Джерело: https://business.diia.gov.ua/